OBOWIĄZKOWA WYMIANA PRAW JAZDY

Przypominamy mieszkańcom Poznania o obowiązkowej wymianie praw jazdy starego typu na nowe dokumenty (obowiązek wynika z art. 150 ustawy - Prawo o ruchu drogowym).

nowe prawo jazdy - grafika artykułu
WYMIANA PRAW JAZDY

Do końca bieżącego roku winny być wymienione prawa jazdy wydane w okresie od 2 stycznia 1984 r. do 30 kwietnia 1993 r.
Wymiany dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej, złożony na odpowiednim druku (dostępny w Wydz. Komunikacji - pok. 2/24 przy ul. Gronowej 22 a). Do wniosku należy dołączyć:
- 1 fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
- kserokopię dotychczasowego prawa jazdy;
- dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu (70 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców);
- znaczki skarbowe w wysokości 5,50 zł.
Aktualnie okres oczekiwania na nowy dokument wynosi ok. 7-10 dni od złożenia wniosku.
Aby uniknąć kolejek Wydział Komunikacji prosi posiadaczy praw jazdy do składania wniosków o wymianę nie czekając do końca roku, gdyż w II półroczu należy się spodziewać nasilenia interesantów.
Do dzisiaj w Wydziale Komunikacji wymieniono 115 tys.dokumentów, ponadto wydano 36 tys. nowych praw jazdy po egzaminach. Do końca okresu obowiązkowej wymiany starych dokumentów, tj. do dnia 30 czerwca 2006 r., w Poznaniu pozostało jeszcze do wymiany około 126 tys. praw jazdy.

sieci społecznościowe