Odmień swoje podwórko - ostatnie dni na zgłoszenie

Trwa kolejna odsłona akcji, która wspiera mieszkańców w upiększaniu lokalnej przestrzeni. W ramach programu "Odmień swoje podwórko" poznaniacy i poznanianki mogą wziąć udział w warsztatach z profesjonalistami, którzy podpowiedzą, jak stworzyć projekt zagospodarowania danego terenu, a także zdobyć materiały potrzebne do jego realizacji. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 25 marca.

Zdjęcie przedstawia zazieleniony ogródek przed blokiem. - grafika artykułu
Odmień swoje podwórko 2024

Podobnie jak w poprzednich latach akcja skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów w granicach osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce. Składa się z dwóch etapów: projektowego i terenowego. 

Część projektowa to dwudniowe warsztaty (12-13 kwietnia w Bramie Poznania), które mają charakter konkursu. W ich trakcie  zespoły z pomocą ekspertów szukają pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie swoich lokalnych przestrzeni, tworząc dla nich koncepcje. Miasto zapewnia pomoc specjalistów  z zakresu kształtowania terenów zieleni i projektantów. Nagrodami zaś są materiały potrzebne do wykonania projektów - np. sadzonki roślin, narzędzia i ziemia ogrodnicza, urządzenia do zbierania deszczówki czy mała architektura (ławki, kosze na śmieci).  

Etap drugi, terenowy, to czas na wykonanie wypracowanych podczas warsztatów projektów. 

W tegorocznej edycji preferowane są koncepcje, które zwiększą powierzchnię biologicznie czynną podwórek, a także skupią się na zagospodarowywaniu wód opadowych, wprowadzaniu i przywracaniu zieleni.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do 25 marca. O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują:

  • prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  • spełnione warunki regulaminu;
  • kolejność zgłoszenia;
  • ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora (na podstawie przesłanej przez zespół dokumentacji fotograficznej/ wizji lokalnej).

Uwaga: do każdego zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną terenu, umożliwiającą ocenę aktualnego stanu zagospodarowania.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się na stronie poznan.pl.

JZ