Ostrzeżenia o zagrożeniu SMS-em. Bądź poinformowany!

Już rok działa w Poznaniu bezpłatny system ostrzeżeń na telefony komórkowe mieszkańców w postaci SMS-ów. Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania wysyła poznaniakom informacje m.in. o zagrożeniach dla życia i zdrowia. Do tej pory są to najczęściej komunikaty o zagrożeniach związanych z pogodą - gwałtownych burzach, ulewach, gradobiciach, porywistych wiatrach.

plakat - grafika artykułu
plakat

Jeżeli jednak sytuacja będzie tego wymagała, poznaniacy otrzymają także ostrzeżenie o powodzi, poważnej katastrofie, epidemii, zostaną też powiadomieni o konieczności ewakuacji z określonych rejonów miasta. Obecnie z usługi korzysta około 10 tysięcy poznaniaków. Jeżeli każda z tych osób przekaże komunikat dalej - rodzinie i znajomym - to już spora grupa mieszkańców może przygotować się na ewentualne zagrożenia. Rejestracja cały czas trwa.

Wszystkie osiedla - jednostki pomocnicze otrzymały swój kod rejestracyjny. Każdy mieszkaniec może wysłać kod swojego osiedla pod numer 661 000 112 i zarejestrować się w serwisie informacyjnym. Co ważne - otrzymywanie ostrzeżeń w ramach systemu jest bezpłatne, użytkownik ponosi tylko jednorazowy koszt przy rejestracji - za wysłanego SMS-a, zgodnie z cennikiem operatora własnego telefonu komórkowego.

Metoda ostrzegania SMS-ami uzupełnia dotychczasowy sposób alarmowania za pośrednictwem syren zamontowanych na budynkach i specjalnych zestawów głośników montowanych w węzłach komunikacyjnych (dworce MPK).

Zachęcamy mieszkańców do rejestrowania się i korzystania z możliwości otrzymywania ostrzeżeń za pomocą SMS-ów.

Załączniki

sieci społecznościowe