Otwarcie przedszkoli i żłobków - głos zabrali praktycy

Dyrektorzy poznańskich przedszkoli rekomendują władzom miasta, by nie otwierały pochopnie placówek. Takie stanowisko zajął zespół doradczy ds. oświaty, działający przy prezydencie. Również poznańskie żłobki w najbliższym czasie nie zostaną otwarte.

Informacje o tym, że żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, rządzący podali 29 kwietnia, czyli tuż przed długim majowym weekendem - grafika artykułu
Informacje o tym, że żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, rządzący podali 29 kwietnia, czyli tuż przed długim majowym weekendem

Władze Miasta Poznania biorą pod uwagę opinię dyrektorów poznańskich placówek oświatowych skupionych w zespole doradczym i dlatego nie podejmą decyzji o wznowieniu zajęć w poznańskich przedszkolach z dniem 6 maja. 

Dyrektorzy zwracają uwagę, że wytyczne dotyczące zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkoli, wydane przez władze centralne są bardzo restrykcyjne. Osoby kierujące placówkami oświatowymi wskazują, iż nie jest jeszcze bezpiecznie pod względem epidemicznym i wciąż mogą wystąpić zdarzenia, w których zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników przedszkola może być zagrożone.

Należy podkreślić, że to na dyrektorze placówki spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy i nauki. W obecnej sytuacji jest to warunek ciężki do spełnienia, m.in. ze względu na wciąż trudne do nabycia są środki ochrony osobistej.

Po konsultacjach prezydent zdecydował, że na wniosek dyrektora placówki, będzie wydawał zgodę na zawieszenie zajęć do 24 maja. Oznacza to, że przedszkola nie zostaną otwarte wcześniej niż 25 maja. Ostateczny termin będzie uzależniony od pełnego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników.

Zespół doradczy ds. oświaty działający przy prezydencie funkcjonuje od kilku lat, został powołany w poprzedniej kadencji samorządu. W jego skład wchodzi kilkunastu dyrektorów poznańskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (wybranych demokratycznie przez wszystkich dyrektorów).

Podobna sytuacja dotyczy żłobków publicznych. Nie zostaną one otwarte przynajmniej do 24 maja. Obecnie nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej, m.in. z powodu ograniczonej dostępności, co nie pozwoli na przygotowanie bezpiecznych warunków pracy personelu i opieki nad dziećmi. Konsultacje przeprowadzone z dyrektorkami zespołów żłobków wskazały m.in. na konieczność przygotowania odpowiednich procedur postępowania, uwzględniających wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organy prowadzące żłobki niepubliczne, kluby dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów podejmują decyzje indywidualnie. Jednak Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania rekomenduje również im dalsze zawieszenie działalności, przynajmniej do czasu w którym możliwym będzie zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2, dzieci, pracowników i ich rodzin.

Informacje o tym, że żłobki i przedszkola mogą być otwarte od 6 maja, rządzący podali 29 kwietnia, czyli tuż przed długim majowym weekendem, dając samorządom oraz innym organom prowadzącym placówki zaledwie 3 dni na przygotowanie. Dodatkowo, wymogi sanitarne, które miałyby spełnić placówki dla najmłodszych dzieci, w wielu punktach były oderwane od rzeczywistości, w innych sformułowane zbyt ogólnie. Miasto Poznań jeszcze tego samego dnia poinformowało, że nie podejmie decyzji o otwarciu placówek, jeżeli będzie istniało ryzyko, że wpłynie ona na zdrowie dzieci i ich opiekunów. 

AJ

sieci społecznościowe