Palatium Mieszka I i Dobrawy

Historyczny charakter Ostrowa Tumskiego dopełni wkrótce kolejny element. W rejonie Kościoła  Najświętszej Maryi Panny in Summo wyeksponowane zostanie Palatium Mieszka I i jego żony Dobrawy. Odwzorowany zostanie także historyczny przebieg wału grodu poznańskiego z przełomu X i XI w.Prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. 

Palatium Mieszka I i Dobrawy/ wizualizacja - grafika artykułu
Palatium Mieszka I i Dobrawy/ wizualizacja

W miejscu dawnego pałacu pierwszego władcy Polski wykonana zostanie przestrzenna ekspozycja z artystycznego szkła. Będzie ona miała formę obrysu wokół kościoła (to właśnie pod tą budowlą, pod ziemią leżą relikty pałacu i kaplicy). Konstrukcja pokaże założenia architektoniczne budowniczych z X wieku. 

- Instalacja jest uproszczonym i symbolicznym odtworzeniem kształtu przebadanych i zasypanych reliktów - tłumaczy Monika Ryźlak z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. - Boczne ściany wykonane zostaną z reliefowego, artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Górne powierzchnie instalacji zrobione będą z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanym trwale tekstem. 

Instalacja będzie dobrze widoczna także w nocy. Wszystko dzięki oświetleniu zamontowanym w posadzce wewnątrz formy.

Wypięknieje także teren wokół kościoła. Trasa spacerowa zostanie utwardzona kostką brukową. Miejsce, w którym znajdował się warsztat złotnika symbolicznie upamiętni drewniana posadzka. Odpocząć będzie można na kamiennych siedziskach.  Zagospodarowana zostanie także zieleń - wykonane będą trawniki, posadzone drzewa i krzewy. 

Planując inwestycje pomyślano o osobach z dysfunkcją wzroku. W sąsiedztwie świątyni stanie makieta, przedstawiająca dwa odlewy z brązu - przenikające się wzajemnie mury Kościoła NMP i Palatium Mieszka I. O zabytku informować będą napisy w języku Braile'a. Makieta swoim charakterem i stopniem szczegółowości będzie nawiązywać do modelu Ostrowa Tumskiego znajdującego się w pobliżu Pomnika Jana Pawła II.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o historii palatium i zabytkach archeologicznych z nim związanych, będą mogły zobaczyć multimedialną prezentację we wnętrzu Kościoła NMP. Miasto podpisało umowę na dostawę wielkoformatowych ekranów ledowych z systemem nagłośnienia. Planowana dostawa i odbiór sprzętu to przełom maja i czerwca. Przygotowany zostanie także cykl prezentacji szczegółowych, rozwijających informacje na temat mieszkańców grodu oraz ówczesnych kontaktów kulturowych i gospodarczych. Przybliżone zostaną również tysiącletnie dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Prezentowany materiał będzie dostępny w dwóch wersjach - dla dzieci i dorosłych.

W przestrzeni Ostrowa Tumskiego ukazany zostanie także przebieg wałów grodu poznańskiego z czasów Mieszka I. Dawne obwarowania będą wyznaczone za pomocą elementów z brązu. Na odlewach zaznaczone zostaną zarysy 3 wałów grodu wraz z informacją o dacie powstawania oraz wskazaniem, na którym z nich aktualnie znajduje się zwiedzający.

Cała przestrzeń będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualnie wykonawca jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do końca tego roku. 

Projekt Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniujest realizowany w partnerstwie Miasta Poznań, Muzeum Archeologicznego i Archidiecezji Poznańskiej. Jego wartość to ponad 10,5 mln zł, w tym ok. 8,2 mln to dofinansowanie unijne. 

W ramach opisanego projektu Miasto Poznań zleciło również wykonanie przestrzennej instalacji edukacyjnej nawiązującej swoją formą do historycznego przekroju wału grodu poznańskiego. Konstrukcja została oddana do użytkowania w grudniu 2019 roku. Znajduje się w sąsiedztwie Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim.

 AJ

sieci społecznościowe