Pięć ofert w przetargu na budowę chodnika wzdłuż ul. Morasko

Piesi będą mogli wygodnie przejść chodnikiem ulicą Morasko na odcinku od ul. Szklarniowej do rejonu ul. Meteorytowej i Deszczowej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie dokonała otwarcia ofert nadesłanych w ramach przetargu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Galeria zdjęć ul. Morasko przed budową chodnika - grafika artykułu
Wzdłuż ul. Morasko powstanie nowy chodnik fot. PIM

- W rejonie ul. Morasko w ostatnich latach powstało wiele domów i zwiększył się ruch pieszych. Chodnik ułatwi komunikację okolicznym mieszkańcom. Dotychczas jedyną możliwością było poruszanie się poboczem, co stwarzało niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Na rozpisany przez PIM przetarg wpłynęło pięć ofert - wszystkie mieszczą się w założonym budżecie. Rozpoczęła się procedura analizy nadesłanej dokumentacji. Wyłoniony wykonawca na realizację zaplanowanych prac będzie miał 300 dni od podpisania umowy.  

Na odcinku objętym inwestycją ul. Morasko zyska nowy, wygodny chodnik z kanalizacją i oświetleniem. Będzie liczył prawie 800 metrów długości i od 2 do 3 metrów szerokości. Chodnik swój początek ma mieć na wysokości ul. Szklarniowej. Wybudowany zostanie po stronie wschodniej ulicy i stanowić będzie kontynuacją wcześniej wykonanego już istniejącego chodnika biegnącego w kierunku północnym. Dalej, od istniejącego przejścia dla pieszych, chodnik zaprojektowano po stronie zachodniej ulicy. Na wysokości przystanków wybudowane zostaną platformy wyniesione względem krawędzi jezdni, co ułatwi wsiadanie do autobusów. Dodatkowo w rejonie przystanku autobusowego Deszczowa pojawi się nowe przejście dla pieszych.

Zadanie obejmuje również utwardzenie zjazdów do przyległych posesji. Droga zostanie wyposażona w nową kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z projektowanego chodnika oraz jezdni.

RB, PIM

sieci społecznościowe