Pierwsze umowy w ramach Kawka Bis podpisane

Na początku roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis wspierającego poznaniaków w zmianie sposobu ogrzewania. Podpisane zostały już pierwsze umowy na dofinansowanie. Tegoroczna pula środków przeznaczona na pomoc mieszkańcom to aż 15 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w 2021 r. Warto ubiegać się o dotację już teraz, ponieważ to ostatni dzwonek na likwidację kopciucha. 

Grafika przedstawia rysunek czarnego dymu oraz hasło "Nie truj! Wymień piec!". - grafika artykułu
Na początku roku rozpoczął się nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis wspierającego poznaniaków w zmianie sposobu ogrzewania

Pomimo niestabilnej polityki cenowej nośników energii, poznaniacy chcą likwidować kopciuchy. Do tej pory do urzędu miasta wpłynęły 144 wnioski na blisko 1 800 000 zł.  Przygotowano już 82 umowy na łączną kwotę 1 043 000 zł.

W ramach programu Kawka Bis mieszkańcy mogą pozyskać dofinansowanie na likwidację kopciucha zasilanego węglem czy drewnem i montaż nowego systemu ogrzewania - elektrycznego, gazowego, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej czy też pompy ciepła. Warto zaznaczyć, że dotację można również pozyskać ma montaż pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną, jak również ogrzewanie elektryczne połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Dlaczego trzeba się pospieszyć?

Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych - do końca 2025 r. 

Coraz więcej pieniędzy na wymianę pieców

W 2022 r. środki przeznaczone na realizację projektu to aż 15 mln zł (o 5 mln więcej niż w roku poprzednim). Poznaniacy, chcący pozbyć się tzw. kopciuchów, mogą starać się o dofinansowanie: do 12 tys. zł - w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne; do 15 tys. zł - przy wymianie pieca na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową) oraz aż do 20 tys. zł - w przypadku pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną lub też połączenia ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną. W tym ostatnim wariancie kwota wsparcia, jaką może otrzymać uczestnik programu, wzrosła o 5 tys. zł.        

Wysokość dofinansowania oraz zwiększenie puli środków na realizację Kawki Bis to nie jedyne pozytywne zmiany, jakie czekają na poznaniaków w tym roku. Druki wniosków i formularze rozliczenia zostały znacznie uproszczone, a liczba załączników ograniczona. Dzięki temu udział w programie jest jeszcze łatwiejszy. 

Jak złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu) lub listownie (kierując dokumenty na wskazany adres).

Nabór do programu potrwa do 31 lipca 2022 r. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i pozostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2022 roku. 

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy infolinii Poznań Kontakt: pod numerem telefonu: 61 646 33 44 oraz Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: 61 878 40 61, 61 878 40 68, 61 878 19 63, 61 878 40 62. Zapytania można kierować także pod adres mailowy: kawka@um.poznan.pl.  

AJ