PIP nie stwierdziła zjawiska mobbingu w Gabinecie Prezydenta

Prezydent Jacek Jaśkowiak zapoznał się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Poznania przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 10-23 września br. Została ona wszczęta na podstawie doniesień medialnych dotyczących rzekomego mobbingu w Gabinecie Prezydenta Miasta Poznania.

UMP 2015 - grafika artykułu
UMP 2015

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie stwierdziła występowania zjawiska mobbingu.

W protokole czytamy:

"W dniu 18 września br. (...) pracownikom gabinetu prezydenta została przekazana informacja, że kontrolujący przebywają na terenie Urzędu a pracownicy mają możliwość rozmowy z nimi. Ponadto pracownikom przekazano informację, że kontrolujący są do ich dyspozycji w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu. Informacja została przekazana na służbowe adresy e-mailowe pracowników. Do dnia 2 października br. Z kontrolującymi nie spotkali się pracownicy, którzy wnieśliby informacje wskazujące na występowanie mobbingu".   

Prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował o wynikach kontroli dyrektora Gabinetu Prezydenta Andrzeja Białasa oraz jego zastępcę Krzysztofa Kaczanowskiego, który przekazał Prezydentowi swoje oświadczenie. Jeszcze raz zapewnił, że nie dopuścił się działań noszących znamiona mobbingu i czuje się pomawiany. Ponadto w oświadczeniu czytamy:

"Ponieważ atak na moją osobę odbija się także na wizerunku Pana Prezydenta oraz Miasta, proszę przyjąć moją rezygnację z pełnionej funkcji."  

Prezydent Jacek Jaśkowiak przyjął złożoną rezygnację.

sieci społecznościowe