Plan na zmiany dworca kolejowego i okolicy

PKP i Miasto Poznań zamierzają podpisać porozumienie dotyczące przebudowy dworca kolejowego. O tym, jak będzie wyglądał jego nowy gmach, a także otaczająca go przestrzeń, zadecydują wyniki konkursu. Dworzec ma być wygodny, funkcjonalny i przyjazny dla wszystkich pasażerów - dlatego Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przygotowuje analizy przestrzenne. Przedstawiła radnym koncepcję funkcjonalną nowego dworca kolejowego. 

Slajd z prezentacji dotyczącej dworca kolejowego w Poznaniu - grafika artykułu
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przedstawiła radnym koncepcję funkcjonalną nowego dworca kolejowego fot. MPU

W ramach planowanej inwestycji ma powstać zupełnie nowy budynek dworca, w pełni funkcjonalny i nowoczesny. Powstaną nowe tory i perony, zmieni się również układ komunikacyjny. 

Nowy dworzec - przejrzysty i czytelny

Nowy gmach ma się gruntownie różnić od obecnego. Przez 150 lat w Poznaniu funkcjonował tzw. dworzec wyspowy. To model, w którym budynek otoczony jest z obu stron peronami i torami. Sprawdzał się on dobrze w czasach, kiedy dworce budowano poza murami miast, obecnie jednak jest przestarzały i niefunkcjonalny, nie pozwala na właściwy rozwój kolei i miasta. 

Dlatego też zarówno Miasto, jak i PKP stawiają na zupełnie nowy model dworca - zintegrowany z otoczeniem, zapraszający do Poznania i będący jego wizytówką. Jego budynek ma się znajdować nad wszystkimi peronami, na poziomie mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej. Dzięki temu poruszanie się po nim będzie łatwe i intuicyjne, a pasażerowie bez problemu dotrą na wszystkie perony. Oznacza to, że obecny dworzec - często krytykowany "chlebak" może zostać całkowicie przebudowany lub zburzony. 

Infrastruktura kolejowa ma zostać całkowicie przebudowana. Układ torów i peronów ma zostać zaprojektowany od zera, bez powielania starych, niefunkcjonalnych rozwiązań. W planach jest więc 8 peronów - każdy całkowicie przelotowy, z podwójnymi krawędziami. Całość będzie również dostosowana do potrzeb Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz Kolei Dużych Prędkości - tak, by jej pociągi mogły się bez problemu zatrzymywać na najważniejszym miejskim węźle kolejowym.

Wszystkie drogi prowadzą na dworzec

Przyszły węzeł przesiadkowy ma być również miejscem, po którym łatwo można się poruszać i do którego można wygodnie dojść i dojechać. Analiza prowadzona przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, we współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego oraz przy udziale PKP, wskazuje nowe rozwiązania, pozwalające wykreować bardzo ważne powiązania zarówno z istniejącymi, jak i nowymi częściami miasta - np. z nową siedzibą Teatru Muzycznego czy rozwijającą się zabudową przy ulicy Składowej. Zachowane zostaną kluczowe kierunki dojścia do dworca z centrum, ale pojawią się także nowe - np. wygodne połączenie z terenem MTP.

Nowy dworzec ma być nie tylko zintegrowany z miastem, ale również dobrze powiązany z transportem miejskim. Dodatkowo punkty przesiadek podróżnych, które obecnie są rozproszone, powinny zostać zlokalizowane w jednym, centralnym miejscu. 

Konkurs i konsultacje społeczne

Miastu zależy na tym, by wykonawca nowego dworca został wybrany w trybie zapewniającym uzyskanie najlepszej jakości. Dlatego - biorąc pod uwagę postulaty wielu organizacji społecznych oraz środowiska architektów - zdecydowano się na zorganizowanie konkursu. Jego regulamin zostanie opracowany wspólnie z przedstawicielami PKP. 

Dworzec wraz z jego otoczeniem jest jednak zbyt ważnym budynkiem, by budować go bez konsultacji społecznych. Miasto chce poznać opinię poznanianek i poznaniaków jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji będą stanowiły wkład do założeń konkursowych.

MPU, AW