Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka

W ciągu roku powstanie kompletna dokumentacja projektowa dla budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka. Podpisano umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym projektantem, do obowiązków którego będzie należało również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka - grafika artykułu
Podpisano umowę na projekt trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka

- Przystępujemy do kolejnego etapu prac związanych z rewitalizacją centrum miasta. Projekt Centrum to nie tylko ul. Św. Marcin oraz przyległe ulice: Kantaka, Gwarna czy 27 Grudnia, ale także trasa tramwajowa, która pobiegnie wzdłuż ul. Ratajczaka. Dzisiejsza umowa obejmuje pełne zaprojektowanie linii tramwajowej od skrzyżowania ulicy Niezłomnych z Królowej Jadwigi w kierunku ul. Św. Marcin - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Budowę planujemy po zakończeniu projektowania i uzyskaniu wszystkich pozwoleń, od 2021 do końca 2022 roku. Będzie ona skoordynowana z innymi inwestycjami, które toczyć się będą w Poznaniu. Prace na ul. Ratajczaka rozpoczną się po zakończeniu przebudowy ronda Rataje i skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Św. Marcin.

Projekt budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka będzie kolejnym dokumentem przygotowanym w nowoczesnej technologii BIM (ang. Building Information Modeling). Upraszcza ona proces jego powstawania, umożliwia ciągły dostęp do informacji, a także do związanych z nim kosztach i harmonogramach.

- To technologia, która pozwala nam na wyeliminowanie wielu ryzyk powstających na etapie prowadzenia prac budowalnych. Pokazuje całkowitą informację o projekcie, kosztorysach i kolizjach już na etapie projektowania - tłumaczy Justyna Litka, prezes Poznańskich Inwestycji

W tej technologii projektowana jest obecnie przebudowa ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do skrzyżowania z Al. Niepodległości i ul. Towarową. Przygotowuje ją to samo konsorcjum, które zostało wybrane do opracowania projektu dla trasy tramwajowej w ciągu ul. Ratajczaka - SAFEGE S.A.S. Société par Actions Simplifiée oraz Graph'it Sp. z o.o.

- Od ponad 70 lat działamy na całym świecie, a w Polsce od 28. Z dużych realizacji zarządzaliśmy m.in. budową dworca Łódź Fabryczna. W Poznaniu wykonywaliśmy m.in. projekt ul. Folwarcznej, a jeśli chodzi o zarządzanie i nadzór: plac Kolegiacki, zajezdnia na Franowie i tramwaj na Franowo. Projekt robimy wspólnie z firmą Graph'it doskonałą w modelowaniu w technologii BIM - zaznacza Mariusz Szmyd, zastępca Dyrektora Generalnego SAFEGE Polska.

Wykonawca dokumentacji, po dokonaniu inwentaryzacji geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej obszaru inwestycji, przygotuje model BIM dla istniejącej infrastruktury. Będzie zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie dotyczące jej zamierzenia inwestycyjne i remontowe, zaplanowane przez jednostki miejskie i firmy nią zarządzające. Wszystko po to, by móc skoordynować te prace z budową trasy tramwajowej.

Gotowa dokumentacja ma zawierać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie oraz pozwolenia, a także wniosek o pozwolenie na budowę. Obejmować będzie m.in. projekt koncepcyjny, projekty zagospodarowania terenu, małej architektury oraz drogowy i torowy z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego.

Projektant ma również zadbać o spójność i kompatybilność przygotowanej dokumentacji ze zrealizowanymi, prowadzonymi lub planowanymi inwestycjami - m.in. przebudową ul. Święty Marcin i Taczaka, przebudową torowisk w ul. Wierzbięcice i budową Nowego Rynku na terenach dawnego dworca PKS. Po około trzech miesiącach od przekazania kompletnej dokumentacji ma dostarczyć uzyskane na jej podstawie wykonalne pozwolenie na budowę.

- Projekt budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka wiąże się z dużym dofinansowaniem, które Miasto uzyskało na jego realizację. To prawie 60 mln zł, a wartość całego projektu to 130 mln zł. Jesienią odbędą się konsultacje, na które zaprosimy wszystkich zainteresowanych, jak mieszkańcy i rady osiedli - wyjaśnia Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Projekt budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicy Ratajczaka posłuży do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki odnowie śródmieście Poznania ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Celem przebudowy jest też uspokojenie ruchu samochodowego w centrum miasta na rzecz transportu publicznego, ograniczenie tym samym hałasu i zanieczyszczeń powietrza, przygotowanie przyjaznych rozwiązań przestrzennych dla pieszych i rowerzystów oraz mieszkańców, przedsiębiorców, lokalnych usług i gastronomii.

Budowę trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka zaplanowano na lata 2021-2022.

- Inwestycja jest istotna z punktu widzenia ożywienia tego obszaru. Linia ta to także skrócenie dojazdu z Wildy i Dębca do centrum miasta, ale również część przyszłej osi Poznania w kierunku północ-południe. W ramach Projektu Centrum powstanie też bowiem prawoskręt z ul. 27 Grudnia w Mielżyńskiego, a w dalszej przyszłości tramwaj miałby być poprowadzony przez ul. Młyńską, Solną do Pułaskiego - dodaje Mariusz Wiśniewski.

PIM, op. RB