Powstanie solarna mapa Poznania

Dzięki współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Politechniki Poznańskiej i Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, mieszkańcy Poznania będą mogli w łatwy sposób zaplanować budowę instalacji fotowoltaicznych na swoich nieruchomościach. Podpisane w piątek porozumienie jest początkiem wspólnych działań, których rezultatem końcowym będzie solarna mapa Poznania.

Powstanie solarna mapa Poznania
Powstanie solarna mapa Poznania

Na udostępnionej przez GEOPOZ mapie 3D powstanie interaktywna aplikacja do oceny potencjału solarnego Miasta Poznania, opracowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Narzędzie to zostanie udostępnione na portalu SIP Miasta i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej aplikacji każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł określić potencjał swojego budynku w zakresie możliwości produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Porozumienie to jest kontynuacją podpisanego w 2019 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa i Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego porozumienia o współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii energetycznej Miasta Poznania, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności energetycznej.

Solarna mapa umożliwi również oszacowanie ilości energii, możliwej do wytworzenia w przypadku zabudowy dachów budynków użyteczności publicznej instalacjami słonecznymi. Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad realizacją zadań sprawować będzie Oddział Miejskiego Energetyka, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

WGK