Powstanie solarna mapa Poznania

Dzięki współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Politechniki Poznańskiej i Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, mieszkańcy Poznania będą mogli w łatwy sposób zaplanować budowę instalacji fotowoltaicznych na swoich nieruchomościach. Podpisane w piątek porozumienie jest początkiem wspólnych działań, których rezultatem końcowym będzie solarna mapa Poznania.

Powstanie solarna mapa Poznania - grafika artykułu
Powstanie solarna mapa Poznania

Na udostępnionej przez GEOPOZ mapie 3D powstanie interaktywna aplikacja do oceny potencjału solarnego Miasta Poznania, opracowana przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej. Narzędzie to zostanie udostępnione na portalu SIP Miasta i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki tej aplikacji każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł określić potencjał swojego budynku w zakresie możliwości produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej.

Porozumienie to jest kontynuacją podpisanego w 2019 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa i Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego porozumienia o współpracy w zakresie realizacji szeroko pojętej strategii energetycznej Miasta Poznania, uwzględniającej ciągłą poprawę efektywności energetycznej.

Solarna mapa umożliwi również oszacowanie ilości energii, możliwej do wytworzenia w przypadku zabudowy dachów budynków użyteczności publicznej instalacjami słonecznymi. Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad realizacją zadań sprawować będzie Oddział Miejskiego Energetyka, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

WGK

sieci społecznościowe