Poznańskie szkoły wolne od dyskryminacji

W 2018 roku ruszyły zajęcia antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. W poniedziałek, 19 czerwca, odbyło się podsumowanie 5 lat działania programu, w którym wzięło udział ponad 8 tys. uczniów. Przeprowadzono setki zajęć na temat równego traktowania osób o różnym pochodzeniu, statusie materialnym, społecznym czy z niepełnosprawnością.

Galeria zdjęc z konferencji prasowej prezydenta miasta, radnej oraz wicedyrektorki szkoły na wolnym dziedzińcu UMP - grafika artykułu
Od 5 lat prowadzone są zajęcia antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach

- To, czego dzieci nauczą się w szkołach, będzie owocowało w ich dorosłym życiu. Dlatego tak ważne jest, żeby już od najmłodszych lat edukować je w zakresie różnorodności, równego traktowania i wzajemnego szacunku. Poznań jest miastem otwartym, dlatego tym bardziej cieszę się, że kolejne młode pokolenia, są wychowywane w duchu tolerancji i równości - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. 

Pomysł wprowadzenia do poznańskich szkół edukacji antydyskryminacyjnej pojawił się w 2017 roku. Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2018 r. i trwają do dziś. Przez pięć lat szkoły przeprowadziły ponad 400 projektów o tej tematyce, w których uczestniczyło ponad 8 tysięcy uczniów. Rocznie zaangażowanych było średnio 70 szkół (w pierwszym roku było ich 37).

Projekt trwa do końca grudnia. Wszystkie poznańskie szkoły otrzymały informacje na temat zgłoszeń. Obecnie projekty są realizowane w 46 szkołach.

- Te zajęcia są bardzo ważne, dobrze by było, żeby również takimi warsztatami czy szkoleniami objąć rady rodziców oraz pedagogiczne - mówiła Marta Mazurek, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania rady miasta. - Jesteśmy w trakcie opracowywania pilotażowego programu dla rodziców i rad pedagogicznych, który ruszy od początku nowego roku szkolnego. Tak jak zajęcia antydyskryminacyjne - będzie on dodatkowy i nieobowiązkowy, nikogo do niczego nie będziemy zmuszać - podkreśla radna.   

Prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w szkole nie tylko wspiera równe traktowanie osób o różnym pochodzeniu, statusie materialnym, społecznym czy z niepełnosprawnością. Przygotowuje także młode osoby do życia w zróżnicowanym społecznie świecie, pokazuje go z różnych perspektyw, uczy otwartości i współpracy wolnej od stereotypów i uprzedzeń. 

- Wprowadzając projekt pięć lat temu, nikt nie miał świadomości, że w 2022 roku wybuchnie wojna za naszą wschodnią granicą i do Poznania zjadą tysiące imigrantów - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta. - Nikt nie doświadcza dyskryminowania z powodu tego, że jest z zagranicy czy odwrotnie. To że nasi uczniowie przyjęli taką dużą grupę osób spoza naszego kraju jest też elementem nauczania przez te kilka lat wrażliwości na drugiego człowieka niezależnie od m.in. pochodzenia.

Edukacja antydyskryminacyjna realizowana w poznańskich placówkach obejmuje bardzo szeroki zakres i jest indywidualnie opracowywana w poszczególnych szkołach. Tematyka zajęć jest bardzo zróżnicowana: od taneczno-teatralnych, poprzez  debaty o równości i różnorodności, opracowanie szkolnych dokumentów np. karty równości, broszur antydyskryminacyjnych i działania plastyczno-artystyczne (wykonanie muralu, plakatów, projekty fotograficzne i filmowe).  

W ramach działań podsumowujących pięcioletni okres funkcjonowania zajęć antydyskryminacyjnych w poznańskich szkołach odbyła się debata o edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach oraz spotkania dyskusyjno-fokusowe dotyczące wyzwań we współczesnej szkole w kontekście organizacji edukacji antydyskryminacyjnej. W spotkaniach tych wzięło udział kilkudziesięciu uczniów, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta oraz innych instytucji. 

Dyskryminacja nie jest nowym zjawiskiem, nie pojawiła się w szkołach nagle, występuje w każdym społeczeństwie. Według badań "Dyskryminacja w szkole - obecność nieusprawiedliwiona" Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej z 2015 r. w polskiej szkole co dziesiąty uczeń doświadcza dyskryminacji lub jest jej świadkiem. 

Najczęściej przywoływaną kategorią dyskryminacji w relacjach rówieśniczych są: agresja słowna (przezywania, zaczepki słowne, wyśmiewania, upokarzanie, obrażania); przemoc fizyczna (poszturchiwanie, popychanie, bicie); przemoc psychiczna; hejt (cyberprzemoc); izolacja; przemoc seksualna.

PD