Przyszłość stadionu - pierwszy w Polsce sondaż deliberatywny odbył się w Poznaniu

W miniony weekend reprezentatywna próba mieszkańców Poznania, 148 osób spośród 854 uczestników sondażu, spotkała się na terenie poznańskich targów. Od 9.00 do 18.00, w sobotę 21 listopada, rozważali argumenty za i przeciw różnym alternatywom zagospodarowania stadionu miejskiego przy ul. Bułgarskiej, modernizowanego z publicznych pieniędzy na Mistrzostwa Europy w 2012 roku.

. - grafika artykułu
.

Mieszkańcy Poznania rozważali cztery kluczowe dla przyszłości stadionu kwestie: kto i w jaki sposób powinien zarządzać stadionem? W jaki sposób powinno być finansowane utrzymanie stadionu i infrastruktury? Jak stadion powinien być użytkowany i w jakim zakresie powinien być on dostępny dla mieszkańców okolicy i całego Poznania?

Uczestnicy deliberacji otrzymali na tydzień przed spotkaniem materiały informacyjne sprawdzone przez panel ekspertów, a w trakcie dwóch sesji plenarnych mieli możliwość zadawać dodatkowe pytania ekspertom reprezentującym różne punkty widzenia. Swoje opinie w poddanych deliberacji kwestiach wyrażali  przed całodniową dyskusją oraz po jej zakończeniu, wypełniając indywidualnie anonimowe kwestionariusze. Wyniki deliberacji pozwalają nie tylko zapoznać się z preferencjami mieszkańców Poznania, ale również zaobserwować zmiany, jakie zachodzą dzięki możliwości zapoznania się z informacjami, wyważonymi argumentami oraz innymi punktami widzenia.

Mikrokosmos uczestników deliberacji jest losową próbą mieszkańców Poznania. Każdy mieszkaniec miał jednakową szansę na zaproszenie na sobotnią dyskusję. Metoda pozwoli na systematyczną analizę danych odnoszących się do uczestników deliberacji w porównaniu z uczestnikami pierwszego sondażu, którzy nie wzięli udziału w deliberacji. Wstępna analiza pokazuje niewielkie zmiany między tymi dwiema grupami w stosunku do polityki. Niemniej uczestnicy dyskusji byli nieco bardziej zainteresowani sportem, jak też nieco częściej uczestniczyli w meczach.

Załączniki

sieci społecznościowe