Ręczne kierowanie ruchem przy ul. Grunwaldzkiej

Trwa budowa węzła przesiadkowego Grunwaldzka z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk. Z uwagi na postęp prac, konieczne są zmiany organizacji ruchu.

Schemat - grafika artykułu
Schemat zmian organizacji ruchu w rejonie węzła Grunwaldzka 12 maja

Aktualnie wykonawca inwestycji koncentruje się na przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego. Od 12 maja (czwartek) będzie wyłączał z ruchu różne fragmenty jezdni i chodnika ul. Grunwaldzkiej. Prace rozpoczynać się będą po godzinie 5 rano i będą trwać cały dzień.

FILM

Na 12 i 13 maja planowane są roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej w rejonie ul. Grunwaldzkiej nr 396. W tym czasie zostanie wyłączony z ruchu fragment ul. Grunwaldzkiej przy ul. Twardogórskiej. 12 maja będzie to wschodnia strona, a 13 maja - zachodnia. Ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie. Piesi będą mogli obejść wyłączony fragment poprzez przejście przy ul. Twardogórskiej oraz ul. Strzelińskiej.

FILM

Z kolei 14 i 15 maja przewidziana jest przebudowa sieci teletechnicznej i wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej nr 402, w rejonie ul. Piwoniowej. W ciągu ul. Grunwaldzkiej także będzie obowiązywał  wtedy ruch wahadłowy sterowany ręcznie. 14 maja wyłączony zostanie fragment jezdni i chodnika wschodniej strony ulicy, a 15 maja analogiczna sytuacja przewidziana jest z zachodnią częścią. Piesi będą mogli korzystać z tymczasowego przejścia przy ul. Piwoniowej oraz stałego przy ul. Twardogórskiej.

FILM

FILM

W kolejnych dniach prace będą dotyczyć innych obszarów. Informacja o zmianach zostanie przekazana z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na bieżące oznakowanie.

FILM

Powstający węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej będzie miejscem łączącym różne środki transportu: pociąg, autobus, samochód, rower. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo (po stronie Plewisk) powstanie pętla autobusowa. Dużym ułatwieniem będzie wiadukt, dzięki któremu kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie autobusów nie będą już czekać przed często zamykanym przejazdem kolejowym. Przewidziany jest również parking typu park&ride, a wokół węzła pojawi się nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, w tym kładka nad ul. Grunwaldzką. Powstanie także nowy zbiornik retencyjny. Przebudowana zostanie sieć infrastruktury podziemnej. Całość uzupełnią: mała architektura, informacja pasażerska, ładowarki dla samochodów elektrycznych oraz zieleń.

PIM

sieci społecznościowe