Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 10 marca i potrwa do 24 marca. O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów. Wcześniej, bo w dniach 3-9 marca rodzice maluchów uczęszczających już do danego przedszkola, muszą złożyć wniosek potwierdzający chęć kontynuacji opieki. 

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 10 marca i potrwa do 24 marca - grafika artykułu
Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 10 marca i potrwa do 24 marca

Przedszkola w Poznaniu są przygotowane na przyjęcie dzieci. Miasto Poznań od kilku lat sukcesywnie zwiększa tam liczbę dostępnych miejsc - tak, aby zapewnić opiekę wszystkim chętnym maluchom w wieku 3-6 lat. Od 2016 roku w poznańskich przedszkolach przybyło około tysiąc miejsc.

W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 na dzieci czekać będzie aż 17 400 miejsc - 14 000 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, 2200 - w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1200 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Co trzeba wiedzieć?

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, muszą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Czas na to mają od 3 do 9 marca. Dzień później, czyli 10 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych dzieci.

W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym, rodzic może wskazać 5 przedszkoli. Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki - od tych najbardziej do najmniej preferowanych. 

Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku będzie aktywna dzień przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/

Kryteria naboru

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość - 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria samorządowe mogą różnić się w zależności od miasta. Poznańscy radni podjęli decyzję, że w tym roku dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.).Rada Miasta przyjęła również dodatkowe kryterium, które dotyczy wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (60 pkt.). Kryterium to spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych. Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (50 pkt.), drugiej (30 pkt.), trzeciej (20 pkt.), czwartej (10 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić to, dostarczając stosowne dokumenty. 

Harmonogram

  • 10-24 marca - w tym czasie rodzice i opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami
  • 9 kwietnia (godz. 12) - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga - nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane
  • 9 kwietnia - 16 kwietnia - rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
  • 20 kwietnia (godz. 12) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami.

Skierowania będą sporządzane w dniach od 19 maja do 19 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej.   

Rekrutacja uzupelniająca

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Harmonogram przedstawia się następująco:

  • 22-25 czerwca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka
  • 3 lipca (godz. 12) - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 3-7 lipca - potwierdzenie woli zapisu dziecka
  • 9 lipca (godz. 12) - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Tego samego dnia, w którym zakończy się rekrutacja uzupełniająca ogłoszona zostanie lista przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dysponujących jeszcze wolnymi miejscami. W przypadku rekrutacji uzupełniającej także możliwa jest procedura odwoławcza.

Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji będą miały zapewnione miejsce do edukacji przedszkolnej.

 AJ