Reorganizacja układu linii autobusowych od 1 stycznia

Od 1 stycznia zostanie uproszczony układ linii autobusowych obsługujących zachodnią część Poznania i gminę Rokietnica. Będzie więcej połączeń obsługujących rejon ulicy Sianowskiej i Kiekrza w Poznaniu. Pasażerowie z Kobylnik, Rogierówka i Pawłowic w gminie Rokietnica uzyskają bezpośrednie połączenia z Ogrodami. Uruchomione zostaną także nowe linie numer 835, 836 i 837

Autobus linii nr 834 - grafika artykułu
Od 1 stycznia zostanie uproszczony układ linii autobusowych obsługujących zachodnią część Poznania i gminę Rokietnica

Zmiany od 1 stycznia będą dotyczyć będą linii nr: 156, 161, 186, 195, 219, 801, 830,833, 834, 882, 891 i 893. Skorygowane zostaną ich rozkłady jazdy w celu lepszej synchronizacji. Linia nr 830 zostanie zastąpiona dwiema nowymi - numer  836 i 837. Będzie także nowa linia nr 835, jako połączenie zastępujące linię nr 195, na trasie Ogrody - Kiekrz przez ulicę Koszalińską. Z kolei linia nr 801 zastąpi linie nr 161.

Zmiany od 1 stycznia 2023 r. (niedziela)

Linia nr 156 - korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 186, zwiększenie liczby połączeń na ulicy Sianowskiej;

Linia nr 161 - likwidacja linii, na ul. Dąbrowskiego zostanie zastąpiona przez linię nr 801;

Linia nr 186 -  korekta rozkładu jazdy, synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 156;

Linia nr 195 -  kursy wyłącznie jako sezonowe (letnie) wzmocnienie komunikacji  z Ogrodów do Kiekrza i Strzeszynka, w pozostałym czasie  kursy  zastąpione przez linie nr 835, 836 i 837;

Linia nr 219 -  korekta rozkładu jazdy na terenie gminy Rokietnica (kursy do i z pętli Starzyny/Rynkowa);

Linia nr 801 -  korekta rozkładu jazdy wraz ze zmianą trasy: autobus  będzie kursować ulicą Dąbrowskiego do pętli Baranowo/Os. Rubinowe (zastępując linię nr 161), bez wjazdu na ul. Sianowską, Słupską oraz pętlę Krzyżowniki;

Linia nr 830 - likwidacja linii , kursy do Kobylnik będą wykonywane przez autobusy linii nr 836, a kursy do Pawłowic przez autobusy linii nr 837;

Linia nr 833 -  korekta rozkładu jazdy, likwidacja  wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 834 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Ogrody ;

Linia nr 834 -  korekta rozkładu jazdy,  likwidacja wjazdów na pętlę Kiekrz przez ul. Wilków Morskich, do Pawłowic oraz na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy, ponadto synchronizacja godzin odjazdów z linią nr 833 na odcinku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy - Ogrody;

Linia nr 835 -nowe połączenie zastępujące linię nr 195 na trasie Ogrody - Kiekrz przez ulicę Koszalińską, z wariantowymi kursami wydłużonymi do/z przystanku Rokietnica/Węzeł Przesiadkowy,

Linia nr 836 -nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody - Kiekrz przez ulicę Koszalińską - Kobylniki/Tarnowska (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 837 -nowe połączenie zastępujące linie nr 195 i 830, na trasie Ogrody - Kiekrz przez ulicę Koszalińską - Pawłowice/Pętla (w każdym kierunku autobus będzie wjeżdżał na pętlę Kiekrz i ulicę Wilków Morskich);

Linia nr 882 -korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 891 -korekta rozkładu jazdy;

Linia nr 893 -korekta rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy linii nr 832 nie zmienią się.

Zmiana układu przystanków

W związku z reorganizacją układu linii od pierwszych kursów dziennych  1 stycznia 2023 r. (niedziela) zmieniony zostanie układ  przystanków wzdłuż ulicy Chojnickiej. Uruchomione zostaną nowe przystanki:

- Podjazdowa na ul. Chojnickiej przed nowym rondem w kierunku do Rokietnicy- przystanek będzie mieć status "na żądanie";

- Podjazdowa na ul. Chojnickiej za rondem w kierunku do pętli Ogrody - przystanek będzie mieć status "na żądanie";

- Wilków Morskich - na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Wilków Morskich w kierunku do Rokietnicy (na wysokości dyskontów spożywczych) ;

- Wilków Morskich - na ul. Chojnickiej za skrzyżowaniem z ul. Wilków Morskich w kierunku do pętli Ogrody (na wysokości dyskontów spożywczych)

- Pawłowicka - na ul. Pawłowickiej przed przejazdem kolejowym w kierunku do Pawłowic - przystanek będzie mieć status "na żądanie".

Do czasu całkowitego zakończenia prac na ul. Chojnickiej i ul. Kierskiej oraz wyposażenia przystanków w niezbędną infrastrukturę utrzymany zostanie przystanek Kiekrz Kościół  na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Pawłowicką w kierunku pętli Ogrody (istniejąca platforma przystankowa) - przystanek będzie mieć status "na żądanie";

Zlikwidowane zostaną przystanki:

- Wilków Morskich - na ul. Wilków Morskich przed skrzyżowaniem z ul. Chojnicką (przystanek przeniesiony na ul. Chojnicką);

- Kiekrz Kościół - na ul. Chojnickiej w kierunku do Rokietnicy przed skrzyżowaniem z ul. Sanatoryjną (przystanek zastąpiony przez przystanek Wilków Morskich, oddalony o około 130 m).

Więcej informacji wraz ze schematami tras poszczególnych linii można znaleźć na stronie ZTM Poznań.

ZTM

sieci społecznościowe