Rozpoczęły się prace na brzegach rzeki Warty

Ruszyła rewaloryzacja brzegów Warty. Na razie trwają prace przygotowawcze. W poniedziałek rozpocznie się rozbiórka betonowych umocnień na odcinku pomiędzy mostem Św. Rocha a mostem Królowej Jadwigi. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i ekosystem. 

Zdjęcie przedstawia początek prac budowlanych. Po jednej stronie widać rzekę, po drugiej hałdy ziemi - grafika artykułu
Rozpoczęły się prace na brzegach rzeki Warty

Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Elementy betonowe zastąpią materiały ekologiczne. Remont czeka też infrastrukturę brzegową: tarasy, schody, slipy. Wszystko to pozwoli zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność terenów nad Wartą.

- Cieszę się, że ta największa nadwarciańska inwestycja w końcu się rozpoczyna. Mieszkańcy Poznania i turyści chętnie spędzają czas nad rzeką. W ostatnich latach nad Wartą realizowany był szereg przedsięwzięć, wybudowano m.in. przystań jachtową w Starym Porcie, powstają kolejne odcinki Wartostrady. Dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i montażowi oświetlenia nad rzeką jest coraz bezpieczniej. Cały czas przybywa miejsc do rekreacji. W ostatnim sezonie, w wyniku pandemii, nie wszystkie działania były możliwe do realizacji. Liczymy jednak, że już niedługo wszystko wróci do normy. A poznaniacy będą wypoczywać wśród nowych, estetycznych i ekologicznych umocnień - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim - od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha). 

- To fragment o długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). Projekt zakłada także remont elementów infrastruktury brzegowej: tarasów, schodów, slipów oraz wylotów z kanalizacji deszczowej - obejmującej ciąg pieszy po obu stronach brzegu rzeki i elementy cumownicze - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych zakłada, że z ekosystemu wyeliminowane zostaną płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody do gruntu. Zastąpią je rozwiązanie bliskie naturze - przepuszczalne umocnienia w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego. Dzięki takiemu zabiegowi nastąpi poprawa w funkcji ekosystemu. Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych.

Inwestycja jest podzielona na etapy (łącznie będzie ich sześć). Roboty rozpoczęły się od wschodniego brzegu rzeki (po stronie Rataj). Obecnie trwają prace przygotowawcze. Wydzielone musi zostać m.in. miejsce, gdzie będą składowane materiały. W poniedziałek rozpoczną się rozbiórka betonowych umocnień na odcinku pomiędzy mostami Królowej Jadwigi i Św. Rocha. Roboty będą prowadzone na czysto. Oznacza to, że po demontażu elementów betonowych od razu montowane będą kosze i materace gabionowe. Dzięki temu efekt prac będzie widoczny od razu. 

- Roboty budowlane zostały zaplanowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić działalność najemcom prowadzącym działalność gastronomiczną nad Wartą - podkreśla Agnieszka Górczewska, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. 

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego. Realizacja całego projektu ma zakończyć się do grudnia 2021 roku.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwie przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu. Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 85 procent - prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

O rewaloryzację dalszego odcinka - od rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi do mostu kolejowego na Garbarach - Miasto będzie występować do instytucji rządowych. Betonowe brzegi rzeki są bowiem własnością Skarbu Państwa. 

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką i utrudniają uprawianie sportów wodnych, ale też wpływają niekorzystnie na ekosystem.

AJ