Ruszyło III Forum Rozwoju Miast

Jak powinno wyglądać nowoczesne smart city i w jaki sposób służyć swoim mieszkańcom? Przez najbliższe dwa dni będą się nad tym zastanawiać uczestnicy III Forum Rozwoju Miast w Poznaniu. Gościem specjalnym międzynarodowej konferencji jest Charles Montgomery, autor bestellera "Miasto szczęśliwe".

Zagadnienie smart city jest przewodnim tematem tegorocznego Forum
Zagadnienie smart city jest przewodnim tematem tegorocznego Forum

- Naukowcy szacują, że za kilkadziesiąt lat w miastach będzie mieszkać połowa ludzkości, przed nami więc duże wyzwanie - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, otwierając Forum. - By zmieniać Poznań na lepsze, możemy czerpać z doświadczeń innych miast zachodniej Europy, wprowadzać dobre praktyki, nowe technologie. Mój cel jest jasny: chcę, by w Poznaniu dobrze czuł się każdy jego mieszkaniec, niezależnie od swojej zamożności, światopoglądu, wyznania czy orientacji seksualnej. By w naszym mieście żyło się dobrze i we wzajemnym szacunku.

Tegoroczne Forum Rozwoju Miast to już trzecia edycja międzynarodowej konferencji, która jest miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk ekspertów z całej Europy. Biorą w niej udział naukowcy i studenci, profesjonaliści z branży energetycznej, a także przedstawiciele władz miast i regionów. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich.

https://www.youtube.com/watch?v=VMTrBUqt_Bw&feature=youtu.be

Gościem specjalnym konferencji jest Charles Montgomery, kanadyjski pisarz i urbanista, autor bestsellera "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta".

- Poznań jest wyjątkowym miejscem - mówił Charles Montgomery. - W ciągu ostatnich kilku lat podjęliście ogromny wysiłek, by zmienić je w "smart city", czyli w miasto, w którym dba się o dobre samopoczucie mieszkańców. Doskonałym tego przykładem jest przemiana ulicy Święty Marcin. Uspokojenie ruchu samochodowego, udostępnienie miejsca pieszym, wprowadzenie koloru - to wszystko pozwoliło stworzyć przestrzeń, w której ludzie mogą wchodzić w relacje z innymi. A to właśnie jest jeden z najważniejszych czynników tworzących szczęśliwe miasto.

Zagadnienie smart city jest przewodnim tematem tegorocznego Forum, a punktem wyjścia do dyskusji  jest mieszkaniec miasta, jego potrzeby i oczekiwania. Osią konferencji są trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczy inteligentnych rozwiązań, włączających mieszkańców miasta (Smart Inclusive City Actions). Drugi blok skupia się na inteligentnych formach komunikacji społecznej (Open Smart City Actions) - m.in. na przyszłości e-usług w administracji miejskiej i możliwościach wykorzystania Big Data w zarządzaniu i rozwoju miast. Trzeci blok poświęcony jest inteligentnym, czystym technologiom energetycznym (Energy Cleantech Smart City).

Wśród zaproszonych gości są: Gerhard Hartmann (Urząd Miasta Wiednia), Davor Meersman (Open&Agile Smart Cities), Eveline Wandl-Vogt (Austriacka Akademia Nauk), Tiernan Mines (Hello Lamp Post), Frans-Anton Vermast (Amsterdam), Jonas Lindemann (Hanower), Barbara Adamska (klastry energetyczne), Julia Patorska (Deloitte).

Organizatorami III Forum Rozwoju Miast są jednostki zaangażowane w rozwój idei smart city: Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich.

Tegoroczna edycja międzynarodowej konferencji odbywa się równolegle z Targami POL-ECO SYSTEM, podczas których zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania, technologie i nowoczesne produkty z zakresu szeroko rozumianej ekologii (recyklingu, odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji i rekultywacji).

Więcej informacji na temat forum znajduje się na stronie: https://forumrozwojumiast.poznan.pl/2019/.

 Szczegółowe informacje można uzyskać także w Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, ul. Za Bramką 1, tel. +48 61 878 56 95, info@forumrozwojumiast.poznan.pl/. 

AW