SPP Wilda. Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej

Jeszcze w tym tygodniu nowa organizacja ruchu związana ze Strefą Płatnego Parkowania zostanie wdrożona na dwóch kolejnych ulicach Wildy.

Galeria zdjęć z wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie - grafika artykułu
SPP Wilda. Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej fot. ZDM

Prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania, w tym wyznaczeniu miejsc postojowych będą prowadzone na ul. Langiewicza oraz na ul. Filareckiej.

Pierwsza ze wskazanych ulic pozostanie dwukierunkowa od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Dąbrówki, natomiast na pozostałym odcinku wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od ul. Dąbrówki w stronę ul. Zmartwychwstańców. Zmieni się również sposób parkowania. Na całym odcinku ul. Langiewicza, z wyjątkiem południowej strony ulicy przy skwerze Bogdana Jańskiego, postój będzie dopuszczony na miejscach równoległych. Przy wspomnianym skwerze zachowane zostanie parkowanie prostopadłe. Miejsca wykorzystywane do postoju położone zbyt blisko przejść dla pieszych lub skrzyżowań zostaną zabezpieczone przed nielegalnym postojem słupkami. Wyznaczone zostaną również trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Na odcinku od ul. Dąbrówki do Zmartwychwstańców wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Skrzyżowania ul. Langiewicza z ul. Filarecką, Dąbrówki i Zmartwychwstańców staną się równorzędne, a cała ul. Langiewicza włączona zostanie do strefy ograniczonej prędkości "Tempo 30".

Ulica Filarecka stanie się jednokierunkowa od ul. Langiewicza w stronę ul. Pamiątkowej. Pozostały odcinek do ul. Traugutta pozostanie dwukierunkowy. Parkowanie będzie odbywać się po wschodniej stronie ul. Filareckiej na miejscach równoległych, wyłącznie pomiędzy ul. Langiewicza i Pamiątkową. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach wildeckiej SPP, wprowadzony zostanie tutaj kontraruch rowerowy, a oznakowanie odcinka dwukierunkowego będzie uzupełnione o tzw. "sierżanty rowerowe", informujące o kierunkach ruchu rowerów. Wszystkie skrzyżowania w ciągu ul. Filareckiej staną się równorzędne. Tutaj również obowiązywać będzie strefa ograniczonej prędkości "Tempo 30".

Prace na ul. Langiewicza i Filareckiej rozpoczną się 9 kwietnia i powinny potrwać jeden dzień. Będzie to jednak uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Langiewicza i Filareckiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Informujące o tym znaki drogowe zostały ustawione w terenie minimum 5 dni przed rozpoczęciem robót. Przypominamy, że pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na ulicach Langiewicza i Filareckiej zostanie uruchomiony dopiero po wprowadzeniu i zweryfikowaniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapem 1 wdrażania SPP na Wildzie. Więcej na stronie ZDM Poznań.

RB, ZDM

sieci społecznościowe