Teraz łatwiej podłączyć się do kanalizacji sanitarnej

Spółka Aquanet przygotowała propozycję dla wszystkich, którzy nie są jeszcze przyłączeni do sieci kanalizacyjnej. Do 31 października można skorzystać z promocji i podłączyć się na bardzo korzystnych warunkach.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy do 31 października złożyć wypełniony wniosek w dowolnym punkcie obsługi klienta Aquanet
Aby zgłosić się do programu, wystarczy do 31 października złożyć wypełniony wniosek w dowolnym punkcie obsługi klienta Aquanet

Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej to obowiązek ustawowy. Aby ułatwić jego wypełnienie, Aquanet przygotował specjalny program, dzięki któremu włączenie się do kanalizacji sanitarnej będzie jeszcze bardziej opłacalne. Dzięki tej propozycji oszczędności dla czteroosobowej rodziny, która wcześniej korzystała z szamba, już po sześciu miesiącach sięgną ponad 1,1 tys. zł, a po dwóch latach - ponad 4,4 tys. zł.

Koszt kompleksowego podłączenia do sieci kanalizacyjnej to tylko 1950 zł brutto. W tę kwotę wliczone jest uzyskanie warunków przyłączenia, wykonanie projektu oraz uzyskanie wymaganych decyzji i uzgodnień. W cenie jest nie tylko budowa podłączenia, ale również odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym oraz niezbędne zagęszczenie terenu nieruchomości, a także odbiór techniczny i inwentaryzacja geodezyjna.

Usługa obejmuje budowę podłączenia o długości maksymalnie 30 metrów, w tym przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studnią rewizyjną (o średnicy 425 mm) oraz odcinka instalacji od studni rewizyjnej do istniejącej instalacji wewnętrznej.

Uwaga: w cenę nie wlicza się odtworzenie trwałej zabudowy w przebiegu trasy podłączenia ani nasadzeń roślin. Nie obejmuje ona również również likwidacji szamba ani zapewnienia przenośnego punktu sanitarnego na czas prac.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy do 31 października złożyć wypełniony wniosek w dowolnym punkcie obsługi klienta Aquanet. Dokument jest dostępny na stronie spółki: www.aquanet.pl. Można go też wysłać mailem na adres: techniczny@aquanet.pl.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracowników Aquanetu, którzy sprawdzą, czy posesja spełnia wszystkie warunki: powinna być zabudowana, zamieszkana i bez wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki. Musi być też położona przy ulicy, w której jest sieć kanalizacyjna.

Sprawdzane też będą dodatkowe kryteria: czy jest możliwość wykonania grawitacyjnego przyłącza kanalizacyjnego, czy jest zgoda na prowadzenie prac i budowę podłączenia w obrębie działki drogowej, wreszcie - czy maksymalna całkowita długość podłączenia nie przekracza 50 metrów.

Każdy, kto złożył wniosek, otrzyma informację, czy zgłoszenie zostało zaakceptowane czy odrzucone. Jeśli nie będzie możliwości grawitacyjnego podłączenia do sieci, pracownicy Aquanetu przedstawią propozycję alternatywnego rozwiązania podłączenia (które może wiązać się z dodatkowymi kosztami).

Jeśli okaże się, że wykonanie odcinka od studni na przyłączu kanalizacyjnym do wewnętrznej instalacji w nieruchomości będzie wymagało dodatkowych studni, cena może ulec zmianie. W takim przypadku koszt montażu każdej dodatkowej studni wynosi 800 zł brutto.

W sytuacji, gdy długość podłączenia okaże się dłuższa niż 30 metrów, opłata wzrośnie o 50 zł za każdy kolejny metr (aż do maksymalnej długości 50 m).

Podłączenie do sieci będzie wykonane do końca 2021 roku.

Więcej informacji: www.aquanet.pl

AW

Załączniki