Uwaga na oszustów

Pracownicy Urzędu Miasta Poznania nie chodzą po domach mieszkańców z ofertą instalowania nowych pieców ani kotłów. Nie prowadzą również współpracy z żadną firmą instalacyjną.

Na zdjęciu dłonie starszej osoby podpisujące coś na karce papieru - grafika artykułu
Urzędnicy nie polecą żadnej konkretnej firmy instalacyjnej, nie zaproponują nikomu kredytów

Urzędnicy, którzy zajmują się programem Kawka Bis, mogą odwiedzić tylko tych mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy już wcześniej złożyli wniosek o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła. 

- Nasi pracownicy rozpatrują dokładnie wszystkie wnioski. Czasami rzeczywiście muszą odwiedzić mieszkanie osoby, która składała wniosek o dotację. Mogą to zrobić, żeby potwierdzić istnienie sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe lub - na etapie rozliczenia - żeby upewnić się, czy źródło węglowe zostało usunięte, a nowe, proekologiczne zostało zainstalowane - wyjaśnia Izabela Dutkowiak, zastępczyni dyrektorki Wydziału Klimatu i Środowiska UMP. -  Zawsze jednak, co trzeba podkreślić, termin i godzina takich oględzin są umawiane telefonicznie. 

Urzędnicy nigdy też nie będą polecać żadnej konkretnej firmy instalacyjnej. Nie zaproponują nikomu kredytów, ani nie podpiszą żadnej umowy w domach mieszkańców Poznania. Zawsze też będą mieli przy sobie oficjalny identyfikator urzędu miasta oraz imienne upoważnienie do kontroli. 

W tym roku poznaniaków i poznanianki będą również odwiedzać ekodoradcy - podobnie, jak w ubiegłym sezonie. Podpowiedzą, jak odejść od nieekologicznych rozwiązań i pomogą w zdobyciu dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania. Będą mieć przy sobie oficjalne pismo z Urzędu Miasta Poznania i również nigdy nie będą nakłaniać do podpisania na miejscu żadnych umów. Mogą tylko poprosić o podpis potwierdzający przeprowadzoną rozmowę.

Policja apeluje: warto być czujnym

Policjanci podkreślają, że oszuści i złodzieje często wykorzystują niewiedzę i łatwowierność. Na swoje ofiary wybierają najczęściej starsze, samotnie mieszkające osoby. 

- Kiedy do naszych drzwi zapuka osoba podająca się za pracownika administracji czy urzędnika, powinniśmy zweryfikować, czy faktycznie w budynku doszło np. do awarii i czy w związku z tym prowadzone są jakieś działania - mówi sierż. szt. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - Wszyscy lokatorzy powinni znać numery telefonów, pod którymi można się kontaktować w takich sprawach. Można je znaleźć na stronach internetowych spółdzielni mieszkaniowych oraz na tablicach ogłoszeń przy klatkach schodowych. 

Mundurowi apelują, by nie wpuszczać obcych do mieszkania i sprawdzać, czy bez wątpienia są oni pracownikami instytucji, jaką reprezentują. 

- Jeśli dzieje się coś niepokojącego w najbliższym otoczeniu, prosimy o kontakt z numerem alarmowych 112 - przypomina sierż. szt. Łukasz Paterski. - Bezpieczeństwo jest naszym codziennym priorytetem.

Kawka Bis - jak dostać dofinansowanie?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich domów i mieszkań wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu)
  • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) - datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego.

Ważne: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Uzyskać można nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany "kopciucha". Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą odpowiednio:

  • 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
  • 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych - nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) - (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
  • 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne - nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

AW

sieci społecznościowe