W Poznaniu obowiązuje zakaz spalania odpadów zielonych

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi możliwości spalania pozostałości roślinnych (trawa, liście, gałęzie itp.) wyjaśniamy, że na terenie miasta Poznania obowiązuje zakaz spalania tzw. odpadów zielonych (pozostałości roślinnych).

Pojemnik na odpady zielone (fot. ZZO) - grafika artykułu
Pojemnik na odpady zielone (fot. ZZO)

Wiosna to czas porządków w ogródkach i na terenach zielonych. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji powstają odpady zielone, powinni przede wszystkim zagospodarowywać je w przydomowych kompostownikach. Można je także oddawać, ale już za dodatkową opłatą, firmie, z którą zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych, albo odwieźć na tzw. Gratowisko.

Na pewno odpadów takich nie wolno spalać. Na terenie miasta Poznania funkcjonuje system selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych, dlatego też ich spalanie jest zabronione.

Jak postępować z odpadami zielonymi? - portal Środowisko

sieci społecznościowe