Więcej drzew przy ulicach

Kolejne drzewa pojawią się na Grunwaldzie. Od przyszłego tygodnia kontynuowane będą prace związane z zazielenianiem pasów drogowych na ul. Słonecznej, Rycerskiej i Grunwaldzkiej.

Ulica Słoneczna z drzewami po obu stronach ulicy - grafika artykułu
Na Grunwaldzie posadzone zostaną nowe drzewa fot. ZDM

Już przed rokiem na ul. Słonecznej (pomiędzy ulicami Grochowską, a Grunwaldzką) posadzono 10 lip drobnolistnych "Greenspire". Dodatkowo wokół nich zostały założone trawniki, tak by drzewa miały lepsze warunki do wzrostu.

Jeśli pogoda pozwoli, to w przyszłym tygodniu planowane jest posadzenie na ul. Słonecznej jeszcze dwóch lip i odbrukowanie fragmentów chodników wokół nowych drzew. Ma to polepszyć warunki roślinom i zwiększyć retencję wody.

To nie jedyne tego typu prace zaplanowane w tym rejonie miasta. Kolejne drzewa zostaną posadzone na ulicach Rycerskiej i Grunwaldzkiej. Przybędzie tam odpowiednio: 13 klonów polnych "Elsrijk" oraz sześć klonów pospolitych i dziewięć lip drobnolistnych "Greenspire".

Prace są finansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Grunwald Południe.

ZDM

sieci społecznościowe