WIZYTA DELEGACJI Z ASSEN

Od dziś, 5 lutego, z dwudniową wizytą w Poznaniu przebywa czteroosobowa delegacja z Assen, partnerskiego miasta stolicy Wielkopolski w Holandii.

Podczas pobytu w Poznaniu goście omawiać będą zagadnienia związane z kontynuacją współpracy w zakresie pomocy społecznej i działań na rynku pracy. W szczególności rozmowy dotyczyć będą problematyki wykluczenia społecznego oraz wspólnego projektu Care Works przygotowywanego w ramach programu Leonardo da Vinci.
Delegaci z Assen spotkają się m.in. z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Markotu, Akademii Medycznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

sieci społecznościowe