Wsparcie dla osób, które goszczą uchodźców - ważne zmiany

Osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą otrzymać wsparcie nawet za okres 120 dni. To efekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Sprawiła ona również, że od 30 kwietnia zmienił się wzór wniosku, który trzeba złożyć w urzędzie.

Na zdjęciu ukraińska flaga przed urzędem miasta - grafika artykułu
Od 30 kwietnia nie ma możliwości przyjęcia wniosku, w którym nie podano PESEL-u uchodźcy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła trzy istotne zmiany:

  • pieniądze mogą być przyznane za okres nie dłuższy niż 120 dni;
  • aby je uzyskać, trzeba podać numer PESEL uchodźcy, któremu zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie;
  • udzielenie pomocy musi odbywać się na własny koszt wnioskodawcy
  • ustawa zobowiązuje też ministra cyfryzacji do opracowania centralnej bazy wniosków, która ma zapobiec wyłudzeniom. Gminy otrzymają dostęp do bazy danych straży granicznej i bazy PESEL.

Oznacza to również, że od 30 kwietnia zmienił się wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

Ważne: od 30 kwietnia nie ma więc możliwości przyjęcia wniosku, w którym nie podano PESEL-u uchodźcy. Wnioski składane po tej dacie muszą być złożone na nowym druku oraz zawierać numery PESEL.

Biuro Spraw Lokalowych, korzystając z pomocy urzędników z innych wydziałów, robi wszystko, by rozpatrywać wnioski w terminie. Każdy, kto poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnił dokumenty, uzyska należne mu świadczenie. Ważne jest zwłaszcza to, by podawać prawidłowy numer konta. Warto również odbierać telefony od pracowników urzędu lub czytać korespondencję elektroniczną.

Dokumenty można składać w formie papierowej - osobiście w Punktach Obsługi Klienta Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Punkty przyjmowania wniosków:

  • siedziba ZKZL (ul. Matejki 57)
  • POK 1 (ul. Brzask 3)
  • POK 2 (os. Piastowskie 77)
  • POK 3 (ul. 23 Lutego 4/6A)
  • POK 4 (ul. Łozowa 26)
  • POK 5 (ul. Nehringa 2)

AW

Załączniki

sieci społecznościowe