Wygodniej i bezpieczniej - remonty torowisk 2020

24 miliony złotych zaplanowano w tym roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Plan remontowy 2020 obejmuje prace w centrum, na Winogradach i Jeżycach. Są one ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami podnoszącymi standard transportu, takimi jak np. trasa na Naramowice. Pierwsze prace rozpoczną się 16 marca od wymiany torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego, pod koniec marca zaplanowano początek remontu nawierzchni przy Dworcu Rataje.

Wszystkie zaplanowane remonty zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi
Wszystkie zaplanowane remonty zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi

Rok 2020 jest kolejnym, w którym Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na remonty torowisk.

- Nie można zachęcać do korzystania z transportu publicznego, nie inwestując równocześnie w infrastrukturę - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Tylko bieżące podnoszenie jej jakości pozwala zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, komfort, szybkość i niezawodność komunikacji. Dlatego poza inwestowaniem w budowę nowych tras tramwajowych konsekwentnie modernizujemy istniejące. W tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych.

O ogromnej skali prowadzonych przez Poznań remontów świadczą liczby. W minionych 5 latach na modernizację infrastruktury tramwajowej wydano 114 milionów złotych. Za tę kwotę:

- zmodernizowano 17,8 km torowisk,

- wymieniono 36,2 km sieci trakcyjnej,

- wymieniono 32 zwrotnice,

- zmodernizowano 20 przystanków,

- zmodernizowano 7 podstacji zasilających sieć trakcyjną,

- wymieniono 19,2 km kabli trakcyjnych i zasilających.

Koordynacja prac z dużymi inwestycjami

- Przygotowany wspólnie z MPK Poznań plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego - mówi Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. infrastruktury transportowej. - W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie roboty mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie prowadzącej na Winogrady

Wszystkie zaplanowane remonty zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi, takimi jak budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy modernizacja  ronda Rataje.

- Dlatego już w marcu rozpoczniemy remont torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego oraz nawierzchni przy Dworcu Rataje. Chcemy, żeby ta infrastruktura była odnowiona w momencie rozpoczęcia prac na rondzie. Z kolei zmodernizowana trasa tramwajowa do pętli Wilczak pozwoli na wygodny i bezpieczny przejazd tramwajem do centrum po otwarciu trasy na Naramowice - dodaje Tomasz Łapszewicz.

Przy Dworcu Rataje od końca marca do czerwca zostanie przeprowadzony remont nawierzchni placu manewrowego, przejazdów, placu postojowego oraz kompleksowe odnowienie peronów dla pasażerów z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie się to wiązało z koniecznością ograniczenia liczby linii, na których autobusy dojeżdżają do dworca oraz ze zmianami lokalizacji przystanków.

Remont na ulicy Dąbrowskiego

- Niestety koszty robót budowlanych rosną w bardzo szybkim tempie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Dlatego w budżecie miasta trzeba było zabezpieczyć większe środki na inwestycje, które już są realizowane, takie jak przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. W związku z tym Miasto Poznań podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przebudowy ul. Dąbrowskiego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że odnowienie torowiska na tej ulicy jest konieczne i pilne, dlatego prace na Jeżycach zostaną przeprowadzone w ramach remontu.

Poznań nie traci jednak przyznanej na ten projekt dotacji w wysokości ok. 27 mln zł.

- Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziło zgodę na przekazanie jej na rzecz MPK Poznań poprzez zwiększenie wartości dofinansowania zakupu nowoczesnego taboru tramwajowego - dodaje Mariusz Wiśniewski. - Pozostałe środki, które aktualnie w planie finansowym miasta przeznaczone są na zadanie dotyczące ul. Dąbrowskiego, zostaną przeznaczone na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej.

Jesienią na ulicy Dąbrowskiego zostanie wyremontowane torowisko od ulicy Prusa do ulicy Kraszewskiego. Razem z tymi pracami zostanie także zmodernizowana podstacja na ulicy Janickiego zasilająca trakcję w prąd. To bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla transportu tramwajowego w tym rejonie miasta.

 Poprawi się też standard przystanków przy rynku Jeżyckim wzdłuż ulicy Dąbrowskiego.

- Właśnie uruchamiamy procedurę przygotowania projektu przebudowy tych przystanków. W tym roku zakładamy powstanie dokumentacji, a w 2021 r. budowę platform, które będą umożliwiać łatwiejsze wsiadanie do tramwajów i wysiadanie z nich - dodaje Tomasz Łapszewicz.

Plan remontów 2020

- Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej ma olbrzymie znaczenie dla MPK Poznań, które realizuje przewozy w mieście. Lepszy stan infrastruktury to większe bezpieczeństwo podróży, bardziej niezawodny transport publiczny i większy komfort podróżowania - mówi Marek Grzybowski, wiceprezes Zarządu MPK Poznań do spraw technicznych. - Dotychczasowe działania już przynoszą efekty.  W 2015 roku zanotowaliśmy 40 wykolejeń tramwajów z powodu złego stanu torowisk, w ubiegłym roku takich wydarzeń było tylko 8. Nie jest tajemnicą, że każde z tych zdarzeń powoduje wstrzymanie ruchu tramwajowego, konieczność wytyczania objazdów, często również uruchamianie komunikacji zastępczej, a wszystko to ma wpływ na jakość podróży po mieście.

Poważnym zadaniem będzie remont torowiska w ciągu ulic por. Janiny Lewandowskiej i Dowbora-Muśnickiego, czyli na tzw. Trasie Kórnickiej. W ostatnich tygodniach, z uwagi na stan torowiska, obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 15 km/h na łukach. Ten fragment trasy tramwajowej w kierunku Rataj ma już 12 lat. Torowisko wymaga odnowienia, tym bardziej, że po rozpoczęciu modernizacji ronda Rataje właśnie tędy będzie się odbywał wzmożony ruch tramwajowy.

- Na odcinku od mostu Rocha do Wrocławskiej przeprowadzona zostanie wymiana szyn, głównie zużytych szyn w łukach, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej  - mówi Marek Grzybowski. - Czas, gdy trasa będzie zamknięta, wykorzystamy na wymianę napędów i części rozjazdu węzła u zbiegu ulic Kórnickiej i Jana Pawła II. Zależało nam na tym, aby prace przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy ronda Rataje.

Z przebudową tą wiążą się prace już teraz prowadzone w rejonie ronda. Powstaje tam tymczasowy plac odstawczy dla autobusów - to na nim będą się zatrzymywały pojazdy linii rozpoczynających i kończących trasę na rondzie w czasie, gdy prowadzona będzie naprawa nawierzchni na samym dworcu. Prace mają się zakończyć jeszcze w lutym.

W maju zostanie przeprowadzona częściowa wymiana słupów trakcyjnych i wymiana liny nośnej oraz drutu jezdnego na trasie tramwajowej na ul. Przybyszewskiego (od węzła Żeromskiego/Przybyszewskiego do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego).

Natomiast prace zaplanowane w rejonie ulic Roosevelta - Pułaskiego i Przełajowej są przygotowaniami do uruchomienia tramwaju na Naramowice.

- Kompleksowe remonty torowiska mają na celu podniesienie jego jakości i trwałości, co będzie miało ogromne znaczenie po uruchomieniu trasy na Naramowice, usprawniając przejazdy do centrum - mówi Marek Grzybowski. -  Remontujemy ten odcinek teraz, żeby po uruchomieniu tramwaju na Naramowice nie zamykać fragmentu torowiska, po którym będzie on jeździł.

 ZTM/MPK/AW

Załączniki