Wymień piec, uniknij kary

Wciąż można zdobyć dofinansowanie na wymianę tzw. kopciucha. Wnioski można złożyć do programów "Ciepłe mieszkanie" oraz "Czyste Powietrze". Otrzymać można nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto się pospieszyć, od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będą kary dla użytkowników pieców pozaklasowych. 

Plakat - grafika artykułu
Wciąż można skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie karane. Do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. trzeba zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. - kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4. Wciąż można skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca i uniknąć kary.

Ciepłe Mieszkanie

Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Skierowany jest do osób, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz posiadają tytuł własności do lokalu na terenie stolicy Wielkopolski. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 31 marca 2024 r.

Dofinansowanie można uzyskać na na likwidację źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań 5. klasy lub ekoprojektu oraz ich wymianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

Ponadto dofinansowaniu podlegają również działania dodatkowe, takie jak wykonanie instalacji c.o., CWU, gazowej na potrzeby ogrzewania; wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Zwrot kosztów można uzyskać także za sporządzenie dokumentacji projektowej. UWAGA: nie można uzyskać dotacji wyłącznie na działania dodatkowe.

Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu i podzielona na 3 poziomy:

 • podstawowy - do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;
 • podwyższony - do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 000 zł;
 • najwyższy - do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej w załącznikach, na stronie oraz w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Tam też można składać papierowe wersje dokumentów. Można je również wysyłać na wyznaczoną skrzynkę podawczą urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres: /UMPoznan/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można znaleźć na stronie lub uzyskać bezpośrednio w Wydziale Klimatu i Środowiska UMP lub pod numerem telefonu: 61-878-40-62. 

Czyste Powietrze 

Program realizowany jest przez Miasto Poznań na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w lutym 2021 r. Skierowany jest do osób, które są właścicielami albo współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego. 

Dofinansowanie można zdobyć na trzech poziomach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym. Różnią się one kwotą dofinansowania i zależne są od dochodów. 

Osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać wcześniej zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Dla mieszkańców Poznania takie zaświadczenie wystawia Poznańskie Centrum Świadczeń.

Formy dofinansowania:

 • dotacja (dotyczy części I, II i III programu)
 • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III programu - wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II programu).

Do programu Czyste Powietrze w Poznaniu złożono do końca września niemal 1500 wniosków. Wypłacono już ponad 10 mln zł. dofinansowań. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej

Kawka Bis 

Od 2 stycznia 2024 r. powróci także miejski program Kawka Bis. Będzie to już ostatnia edycja z tak wysokimi dofinansowaniami, w kolejnych latach kwoty dotacji będą stopniowo zmniejszane. 

PD