Wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i Powiecie Poznańskim. Do wybranej placówki zakwalifikowało się 5892 kandydatów, natomiast do żadnego liceum, technikum i szkoły branżowej - 245 uczniów. Na tych drugich czeka jeszcze 770 wolnych miejsc we wszystkich typach szkół. 

Zdjęcie przedstawia uczniów przed szkołą. - grafika artykułu
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W tegorocznej rekrutacji do szkół w Poznaniu i powiecie złożono 6361 wniosków. Najwięcej, bo aż 3835 kandydatów na pierwszym miejscu wybrało liceum ogólnokształcące, 1882 technikum, a 644 branżową szkołę I stopnia.

Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 5892 uczniów (3307 do liceów, 1955 do techników i 630 do szkół branżowych I stopnia). 

Niezakwalifikowanych zostało 245 kandydatów (te osoby, na obecnym etapie rekrutacji, nie znalazły się na liście w żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły). Najwięcej, bo 220 z nich nie zakwalifikowało się do wybranego liceum. W przypadku techników było to 15 uczniów, a szkół branżowych - 10. Pod uwagę nie było branych ponad 200 wniosków, które okazały się niekompletne.

W tegorocznej rekrutacji podstawowej Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 184 oddziałów. Łącznie na absolwentów szkół podstawowowych w stolicy Wielkopolski czekały aż 5263 miejsca. Powiat Poznański przygotował 1414 miejsc, co daje łącznie 6677 miejsc. 

Aktualnie, po pierwszym etapie naboru, do dyspozycji kandydatów pozostaje nadal 770 wolnych miejsc. W poznańskich szkołach jest ich 417 (83 w liceach, 214 w technikach, 120 w branżowych szkołach I stopnia). Składać wnioski można też do szkół w Powiecie Poznańskim, gdzie czekają na młodzież jeszcze 353 wolne miejsca.

Najbardziej oblegane szkoły i oddziały

W rekrutacji największą popularnością cieszyły się: II LO, III LO, LOMM, XXI LO i IV LO. Wśród najbardziej obleganych oddziałów (najwięcej chętnych na jedno miejsce) są:

1.   IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - 1 A1 - Akademicki-Ekonomiczny

2.   IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - 1 G1 - Psychologiczno-Prawniczy

3.   XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi - 1B_2 biologiczno-językowy z językiem hiszpańskim

4.   III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1f - AVICENNA - akademicka

5.  XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - 1 BW Dwujęzyczna Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie

Jeśli chodzi o szkoły kształcące w zawodzie, najwięcej młodych ludzi chce zostać technikiem programistą, aranżacji wnętrz, przemysłu mody, grafiki i poligrafii cyfrowej, a także cukiernikiem, kucharzem, mechanikiem pojazdów samochodowych, fryzjerem lub elektromechanikiem.

Dalsze kroki

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Do 17 lipca  (do godz. 15.00) muszą dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca (o godz. 12.00). Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Szczegółowe Informacje o ofercie poszczególnych szkół i tegorocznej rekrutacji można znaleźć na stronie Nabór.

Rekrutacja 2024/2025

Nabór do szkół średnich rozpoczął się 20 maja. Uczniowie mogli wybrać 3 szkoły, odpowiadające ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie było ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. 

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej mógł zdecydować się na następujące typy szkół ponadpodstawowych:

·        4- letnie liceum ogólnokształcące,

·        5- letnie technikum,

·        3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

AJ