Wytyczne lokalizowania automatów przechowujących przesyłki

Na ulicach polskich miast pojawia się coraz więcej automatów paczkowych. Ich liczba zwiększyła się jeszcze podczas pandemii. Urządzenia te oprócz swoich zalet posiadają też wady - mogą szpecić miejsca, w których są ustawione. Dlatego Miasto Poznań opracowało zestaw wytycznych dotyczących lokalizowania urządzeń przechowujących przesyłki lub automatów sprzedających.

Galeria zdjęć przedstawia automaty paczkowe. - grafika artykułu
Publikacja zawiera także przykłady dobrych praktyk dotyczących sytuowania tego typu urządzeń.

Urządzenia tego typu stanowią obecnie nieodłączną część miejskiego krajobrazu. Jednak wraz ze wzrostem ich liczby zaczęto zwracać uwagę na ich estetykę i położenie. 

- Automaty zaczynają być coraz bardziej widoczne, w skrajnych przypadkach szpecąc tereny osiedli. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, a także mając na uwadze piękno miasta, opracowaliśmy wytyczne wraz z dobrymi praktykami. Liczymy, że przyczynią się one do zwiększenia estetyki miejsc, w których będą lokalizowane tego typu urządzenia - mówi Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. 

Publikacja posłuży do ujednolicenia zasad sytuowania maszyn paczkowych na miejskich gruntach. Mogą z niej - jako podręcznika dobrych praktych - skorzystać także właściciele prywatnych nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie lub planują postawienie na nim tego typu urządzenia. 

Wytyczne zawierają zbiór zaleceń dotyczących m.in. lokalizowania automatów, tak aby nie zakłócały one dostępu dla komunikacji pieszej i drogowej, a także ich parametrów czy sytuowania względem pobliskich budynków. Publikacja reguluje kolorystykę, dopuszczalne oświetlenie oraz wielkość reklam, jakie można umieszczać na urządzeniach. 

W wytycznych można znaleźć również zalecenia dotyczące projektowania automatów w taki sposób, aby były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz wpasowane w istniejące zagospodarowanie terenu. Publikacja zawiera także aktualne procedury wymagane od przedsiębiorców przy sytuowaniu urządzeń, a także przykłady dobrych praktyk. 

Przypomnijmy, urządzenia te nie mogą być sytuowane w obrębie "Parku Kulturowego Stare Miasto". Lokalizowanie automatów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków czy w pasie drogowym wymagają uzyskania odpowiednich zgód lub pozwoleń od urzędu miasta lub ZDM.  

Wytyczne opracował Wydział Urbanistyki i Architektury urzędu miasta we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. 

Publikację można pobrać z załącznika pod artykułem. 

JZ

Załączniki

sieci społecznościowe