ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych w Poznaniu odbywać się będzie od 1 do 24 kwietnia br.

W tym czasie zainteresowani rodzice muszą pobrać a następnie złożyć w wybranej przez siebie placówce kartę zgłoszenia dziecka. Dotyczy to zarówno dzieci zapisywanych po raz pierwszy, jak i uczęszczających wcześniej do przedszkola. Pełne informacje o zasadach i przebiegu rekrutacji można uzyskać w przedszkolach. Od 1 września br.opłata stała za przedszkola wynosić będzie 125 zł.

Do żłobka można zapisywać dzieci w dowolnym terminie.

Z wybranej przez siebie placówki należy pobrać wniosek, wypełnić go i w terminie 7 dni przynieść do żłobka. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców i zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego - aby ustalić wysokość opłaty stałej (w przeciwnym wypadku stosowne oświadczenie). Dziecko uczęszczające do żłobka powinno mieć aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Bliższych informacji udzielają kierownicy placówek.