Zgłaszanie kandydatów do nagród i stypendiów artystycznych i naukowych

Do 30 kwietnia br. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów (wraz z uzasadnieniem) do Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, Nagrody Naukowej Miasta Poznania, stypendiów artystycznych i stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Święto Miasta - grafika artykułu
Święto Miasta

Zgłoszenia, kierowane do Kapituły Nagrody Naukowej i Kapituły Nagrody Artystycznej, przesyłać należy (lub złożyć osobiście) do Urzędu Miasta Poznania - Wydział Kultury i Sztuki, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium można składać w terminie do 30 kwietnia 2013 roku. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 61 878 54 55.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje:

do Kapituły Nagrody Artystycznej

  • w przypadku nagrody: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu,
  • w przypadku stypendiów: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym oraz szkołom artystycznym i uczelniom wyższym.

do Kapituły Nagrody Naukowej

  • w przypadku nagrody: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym działającym w Poznaniu,
  • w przypadku stypendiów: radnym miasta Poznania, członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyższym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym,

Wzorem lat ubiegłych, w budżecie Miasta zabezpieczona została kwota 100 000 zł do rozdysponowania na Nagrodę Artystyczną i Nagrodę Naukową Miasta Poznania. Na stypendia artystyczne i naukowe Miasto Poznań przeznacza kwotę o łącznej wartości 92 000 złotych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się, tradycyjnie, 29 czerwca br., podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w Dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów Piotra i Pawła. Uroczystość wręczenia stypendiów corocznie przypada w październiku.