Zielony dach lub ogród wertykalny - ostatnie dni zgłoszeń

Jeszcze tylko przez dwa dni - do końca września można składać wnioski o dotacje na stworzenie ogrodów wertykalnych i zielonych dachów. To szansa, by uzyskać nawet do 100% zwrotu kosztów.  Liczy się kolejność zgłoszeń. 

Na zdjeciu zielony dach budynku Za Bramką, widać trawę i ławki - grafika artykułu
Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy

Wnioski na dofinansowanie tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych i zielonych dachów na terenie Poznania można składać do 30 września w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 61 878 40 56 lub 61 878 40 87. 

WAŻNE: do wniosku trzeba dołączyć projekt oraz kosztorys prac. 

Dofinansowanie dla każdego

Poznanianki i poznaniacy, którzy chcą założyć ogród wertykalny lub zielony dach mogą otrzymać na ten cel dofinansowanie. Wynosi ono nawet do 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 25 000 zł. Do wniosku trzeba dołączyć m.in. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. 

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Wszyscy muszą posiadać prawo do nieruchomości. Udzielana jest na stworzenie ogrodu wertykalnego lub zielonego dachu na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, gospodarczych wyłącznie na terenie Poznania. 

Dofinansowywane projekty muszą spełniać określone warunki. Zewnętrzne ogrody wertykalne mogą powstać na powierzchni nie mniejszej niż 15 m2; rośliny powinny być umieszczone na zewnętrznej, pionowej ścianie budynku lub piąć się po niej; nasadzenia muszą być podlewane. Zielone dachy natomiast powinny być dostosowane do możliwości obciążeniowych obiektu; mieć maksymalny kąt nachylenia: 30° a minimalną powierzchnię 10 m2; muszą też mieć określoną warstwę podłoża. 

Zewnętrzne ogrody wertykalne to pionowe instalacje - na przykład ściany budynków - obsadzone roślinami wieloletnimi. Zakrywają one jej całą powierzchnię, co w efekcie daje tak zwaną zieloną ścianę, pokrytą bujną roślinnością, przypominającą gęstwinę dżungli. Zielone dachy natomiast to nasadzenia roślin na dostosowanym pokryciu dachowym, które umożliwi im wieloletnią wegetację.

Niezbędne dokumenty znaleźć można na stronie. Wniosek dostępny jest poniżej, w załącznikach. 

PD

Załączniki