Zwroty za bilety okresowe

Można składać wnioski za niewykorzystane bilety długookresowe lub ich część. Złożono już około 11 tysięcy takich wniosków. Pracownicy ZTM odpowiadają każdemu klientowi najszybciej jak to jest możliwe.

Zwroty za bilety okresowe w związku z epidemią koronawirusa
Zwroty za bilety okresowe w związku z epidemią koronawirusa

- Zapewniamy, że na korespondencję dotyczącą zwrotów biletów okresowych odpowiadamy najszybciej jak to możliwe, jeśli jednak czas odpowiedzi się wydłuża, prosimy o cierpliwość i zrozumienie oraz uwzględnienie aktualnych - wyjątkowych okoliczności. ZTM, jak wiele innych firm i urzędów funkcjonuje w warunkach obostrzeń sanitarnych i ograniczeń kadrowych. Z uwagi na panujące okoliczności i dynamiczną sytuację kadrową trudno jest nam określać nawet przybliżony termin zwrotu - informuje Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Przewozów ZTM zwrot dotyczy całości kwoty w momencie, kiedy nie rozpoczął się jeszcze termin obowiązywania biletu, bądź też kwoty za niewykorzystaną część biletu, w momencie, kiedy termin obowiązywania biletu już się rozpoczął. Wniosek o zwrot należności za bilet okresowy można złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie PEKA lub przesłać na adres e-mail: ztm@ztm.poznan.pl, podając imię, nazwisko, adres oraz numer UID karty PEKA. W obu przypadkach konieczne jest podanie numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot. Złożenie wniosku możliwe jest wyłącznie w okresie ważności biletu a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu dokumentu do ZTM.

Możliwość zwrotu dotyczy zakupionego biletu okresowego imiennego: normalnego, Metropolitalnego, ulgowego oraz Biletu Metropolitalnego z Ulgą. 

- Z uwagi na wyjątkowość sytuacji przyjmujemy również wnioski dotyczące zwrotu biletów specjalnych, takich jak np. bilet semestralny, jednak w odniesieniu do nich każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie - dodaje Bartosz Trzebiatowski.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie jest konieczny paragon potwierdzający zakup biletu.

ZTM