""

Koronawirus a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym - spotkanie on-line

2020-04-14 ( wtorek )
11:00-14:00
Zielona Góra, online

Prowadzący: Artur Gluziński - Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publ. z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony wykładowca. Autor książki Ustawa o działalności pożytku publ. i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2019 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publ. z organizacjami pozarządowymi

Prowadzący w trakcie zajęć odpowie na nurtujące pytania w tym: co zrobić w zakresie realizowanych zadań publ. zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy działalności pożytku publ. i wolontariacie po z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa.

Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej, angażujące uczestników

Cena: 209 zł netto/os.

Zgłoszenia: elektroniczne, faks

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

Aleja Niepodległości 16/9, 68-048 Zielona Góra

tel. 68 453 22 09, 68 453 22 07, fax: 68 419 90 97,68 419 90 98, szkolenia@frdl.org

Zobacz www.frdl.org/pl/