FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel konkursu Kultura na Wynos?
Celem głównym konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wyróżnienie najlepszych poznańskich inicjatyw kulturalnych, udostępnionych publicznie w okresie pomiędzy 11 marca a 15 czerwca 2020 r., prezentowanych z wykorzystaniem narzędzi internetowych lub innych dostępnych kanałów.

Skąd pomysł na taki konkurs?
Miasto chce docenić poznańskie środowisko artystów, animatorów i edukatorów, którego wiele przedstawicielek i przedstawicieli po wybuchu epidemii uznało, że chce się podzielić swą twórczością z odbiorcami w każdy możliwy na danym etapie sposób.

Nie wiedząc, że miasto planuje taki konkurs, nie angażowaliśmy się w tworzenie kultury w sieci. Czy jest jeszcze możliwość stworzenia i zgłoszenia inicjatywy?
Tryb konkursu zakłada ocenę już zrealizowanych projektów, ale od momentu jego ogłoszenia do końca naboru (czyli 15 czerwca o godzinie 23.59) jest jeszcze czas na zgłoszenie do konkursu dotychczas niezrealizowanych i nieopublikowanych projektów.

Czy muszę opublikować swoje działania w Internecie?
Tak, w formularzu zgłoszeniowym należy podać odnośnik do zrealizowanej inicjatywy. Jeśli inicjatywa odbywała się poza siecią (np. w formie pokazu zrealizowanego w przestrzeni miejskiej), prosimy o wpisanie odnośnika do źródła informacji o wydarzeniu.

Nie mam drukarki i skanera, czy muszę dostarczyć wydrukowany formularz?

Wystarczy wypełnić formularz elektroniczny na stronie bit.ly/kulturanawynosform - potwierdzeniem jego zgłoszenia będzie wiadomość, którą otrzymasz na swój adres mailowy.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Inicjatywę do konkursu może zgłosić wyłącznie jej twórca bądź współtwórca, za zgodą pozostałych współtwórców. Może to być zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Poznania bądź płacąca podatek dochodowy w Poznaniu, osoba prawna mająca siedzibę na terenie Poznania (z wyłączeniem instytucji kultury) oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terenie Poznania. Każdy podmiot z powyżej wymienionych grup może zgłosić swoją twórczość do konkursu, pod warunkiem jej publicznego udostępnienia między 11 marca, a 15 czerwca 2020 r.

Nagrałem na swoje potrzeby zapis wideo spektaklu, który po wybuchu pandemii postanowiłem opublikować. Powstał on w lutym, ale udostępniłem go w kwietniu, czy mogę zgłosić takie działanie?
Tak, regulamin dopuszcza możliwość zgłoszenia udostępnianych między 11 marca, a 15 czerwca zapisów zarejestrowanych wcześniej wydarzeń lub działań.

Czy wszystkie działania będą oceniane łącznie?
Nie, zgłaszający musi wybrać jedną z trzech kategorii, do której zgłosi swoją inicjatywę: Wydarzenia, Edukacja i Wydawnictwa.

Jakie nagrody i wyróżnienia przewidujecie?
W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna: 5000 złotych. Kapituła będzie mogła przyznać ponadto wyróżnienia, w wysokości od 1000 do 3000 złotych. Ilość wyróżnień zależy od wysokości całej puli konkursowej, wstępnie przewidywanej na 50 000 złotych.

Prowadzę klub, w którym w czasie pandemii prowadziliśmy radio internetowe. Czy możemy zgłosić się do konkursu jako firma?
Tak, zapraszamy do konkursu również przedsiębiorców! Jeśli radio bądź inny rodzaj aktywności było inicjatywą klubu, możecie zgłosić się pod jego marką.

Jestem z Ukrainy, ale od pół roku mieszkam w Poznaniu. Czy mogę zgłosić do konkursu swoje piosenki udostępniane na YouTube?
Tak, mieszkając w Poznaniu możesz zgłosić swoją twórczość do konkursu, pod warunkiem jej udostępnienia między 11 marca, a 15 czerwca 2020 r.

Zrobiłem kilka różnych wydarzeń w sieci, czy mogę wysłać kilka zgłoszeń?
Nie, jeden podmiot może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

Zrealizowałem nie jedno, lecz cykl wydarzeń w sieci. Czy muszę wybrać jedno z nich, czy mogę zgłosić wszystkie?
Jeśli wydarzenia odbywały się pod jedną nazwą, bądź tworzyły powiązany ze sobą cykl, załączcie w formularzu link do cyklu, bądź do jednego, Waszym zdaniem najbardziej udanego wydarzenia. W formularzu jest miejsce na opisanie całej inicjatywy, skorzystajcie z tej możliwości opisując dodatkowe działania.

Czy warunkiem uczestnictwa w konkursie było wcześniejsze oznaczenie działania hasztagiem #kulturanawynos, używanym przez Miasto Poznań do tworzenia kalendarium wydarzeń podczas pandemii?
Nie, hasztag służył wyłącznie do pomocy w znajdowaniu w sieci interesujących inicjatyw. Do konkursu można zgłosić każdy projekt, który spełnia warunki określone w regulaminie, nie ma w nim obowiązku wcześniejszego oznaczenia #kulturanawynos.

Czy do zgłoszenia mojego wydarzenia wystarczy, że opublikowałem je w formie postu na swoim profilu w portalu społecznościowym?
Tak. Jedyny warunek - post był oznaczony jako publiczny, a więc był skierowany nie tylko do Twoich znajomych lub obserwatorów, ale do wszystkich potencjalnych odbiorców.

Jak dokładnie muszę określić liczbę osób, do których dotarła moja inicjatywa?
Prosimy o jak największą możliwą staranność. W przypadku materiałów filmowych opublikowanych na ogólnodostępnych platformach, liczba użytkowników jest wyświetlana publicznie, bądź dostępna dla Ciebie, jako właściciela profilu. Możesz również skorzystać z narzędzi, dostępnych np. dla użytkowników kont firmowych na facebooku - zawierają one szersze statystyki. Jeśli masz profil prywatny, możesz też na przykład wpisać liczbę reakcji na Twoją inicjatywę. Liczba użytkowników, do których dotarłeś nie będzie miała decydującego znaczenia dla oceny przez kapitułę.

Na jakiej podstawie kapituła oceni moją inicjatywę?
Regulamin przewiduje pięć kryteriów oceny: wartość merytoryczną, jakość realizacji, innowacyjność i zastosowane narzędzia, odbiór inicjatywy wśród odbiorców oraz możliwość wykorzystania efektów/form działania w przyszłości.

Czy jeśli otrzymam nagrodę w konkursie, będę musiał przekazać prawa do mojego pomysłu miastu?
Nie, Miasto Poznań nie pozyskuje w drodze tego konkursu praw do zgłoszonych lub nagrodzonych projektów. Zastrzegamy sobie jedynie prawo publicznego zaprezentowania inicjatywy i Ciebie, jako jej nagrodzonego autora.

Czy mogę zgłosić do konkursu działania online, które są już wspierane dotacją Miasta Poznań?
Tak, formuła konkursu "Kultura na wynos" daje taką możliwość - ewentualna nagroda lub wyróżnienie nie oznacza w świetle prawa finansów publicznych podwójnego finansowania z jednego źródła budżetowego. Ważne jest, by działania zostały udostępnione publicznie pomiędzy 11 marca a 15 czerwca 2020 roku.

Nie mam drukarki i skanera, czy muszę dostarczyć wydrukowany formularz?

Wystarczy wypełnić formularz elektroniczny na stronie bit.ly/kulturanawynosform - potwierdzeniem jego zgłoszenia będzie wiadomość, którą otrzymasz na swój adres mailowy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Idea Konkursu
  • Aktualnie wyświetlana strona - FAQ - najczęściej zadawane pytania