10 i 11 PAŻDZIERNIKA KOLEJNE WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ!

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych, działających w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Działasz w NGO? Masz pomysł na projekt kulturalny? Nasze warsztaty pomogą Ci w prawidłowym wypełnianiu i rozliczaniu ofert realizacji zadania publicznego! Omówimy najważniejsze zmiany w świetle nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pokażemy przykłady dobrych praktyk.

Terminy warsztatów:

10.10.2019, godz. 16.00 - 19.00
11.10.2019, godz. 10.00 - 13.00

Miejsce:

Pracownia Ekonomii Społecznej "ładne rzeczy"  ul. Św. Marcin 57, Poznań

Zapisy poprzez dostępny poniżej formularz, który po wypełnieniu prosimy przesłać na adres: bartosz_antoniewicz@um.poznan.pl

Informujemy, że iczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Załączniki


KONKURS DLA NGO - WYNIKI 30 SIERPNIA!

W ogłoszonym przez Wydział Kultury naborze ofert realizacji zadania publicznego, których realizacja odbędzie się w terminie od 9 września 2019 do 31 grudnia 2019 złożono 141 ofert. Pula środków w konkursie (500 000 złotych) została przydzielona na 38 projektów.

Wyniki naboru można zobaczyć pod adresem: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-nr-72-2019-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-miasta-poznania-w-obszarze-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-rok-2019-w-zakresie-zadan-priorytetowych-nr-1-2-3-4-5-6,136843.html

           

ZMIANA SIEDZIBY WYDZIAŁU KULTURY

Szanowni Państwo, w okresie od 15 maja do 30 czerwca 2019 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania stopniowo przenosi się zdotychczasowej siedziby w budynku przy Placu Kolegiackim 17 do nowego biura na I piętrze budynku przy ul. 3 Maja 46.  Pragniemy przeprosić za niedogodności z tym związane. 

Korespondencję już w tej chwili prosimy kierować na nowy adres, pod którym funkcjonuje już m.in. sekretariat Wydziału: 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznań

                                                                                           

                                                                                                     

ZEZWOLENIA NA IMPREZY MASOWE - ZMIANA WYDZIAŁU!

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku sprawy zezwoleń na przeprowadzenie artystycznej lub rozrywkowej imprezy masowej prowadzi

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pokój 308, telefon 878-50-27, fax 61 878-50-35
wzkb@um.poznan.pl

Szczegóły:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zawiadomienie-o-zamiarze-przeprowadzenia-imprezy-artystycznej-lub-rozrywkowej,409062/

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zezwolenie-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej,409060/

                                          

                                                                   

MAŁE GRANTY - WYŁĄCZNIE PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.