Nazwa: Dostosowanie oferty Teatru Animacji do potrzeb wielojęzycznej widowni:- w sezonie (2022/2023) spektakle Teatru Animacji będą tłumaczone (na różne sposoby w zależności od rodzaju spektaklu i wieku publiczności) na język ukraiński

- tłumaczenie strony

Termin: 4.01-30.06.2023

Organizator: Teatr Animacji

Opis: Podczas wszystkich spektakli Teatru Animacji zapewniamy wielojęzyczną obsługę widowni, a także tłumaczenia (w postaci krótkich streszczeń) treści spektakli na język ukraiński. 

Link do informacji: www.teatranimacji.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Warsztaty teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży do 15 lat.

Termin: 7, 14, 21, 28.02
Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Zajęcia teatralne i taneczne dla dzieci.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Warsztaty teatralne dla młodzieży od 15 do 20 r.ż.

Termin: 14, 21, 28.02

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Zajęcia teatralne dla młodzieży.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Sześciodniowe warsztaty teatralno-integracyjne dla młodzieży polskiej i ukraińskiej w wieku od 15 do 20 lat.

Termin: 6-11.02

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Warsztaty teatralno-integracyjne dla młodzieży.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Pokaz pracy powarsztatowej.

Termin: 10.02

Organizator:

Opis: Prezentacja spektaklu powstałego podczas warsztatu.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: Zajęcia warsztatowe dla gości z Ukrainy prowadzone w języku ukraińskim i polskim. Warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi

Termin: 1-28.02.2023

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Opis: Integracja poprzez działania artystyczne.

Link do informacji: www.csdpoznan.pl


Nazwa: Tłumaczenia materiałów na stronach internetowych oraz materiałów i repertuarów edukacyjnych. Przetłumaczenie w sumie ok. 30 stron A4 treści ze stron internetowych CSD oraz materiałów edukacyjnych.

Termin: 1 -28. 02. 2023

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Opis: Przygotowanie treści na stronach CSD w języku ukraińskim.

Link do informacji:


Nazwa: Odnowienie "grania zbiórkowego" jest prezentacja spektakli repertuarowych Sceny Wspólnej, w której bilet dla widza kosztuje 1 zł, a CSD zaprasza widzów do wspierania przyjaciół z Ukrainy poprzez wrzucanie pieniędzy do puszki PCK. Prezentacja wybranego tytułu z repertuaru Centrum Sztuki Dziecka

Termin: 1-28.02.2023

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Opis: Prezentacja spektaklu połączona ze zbiórką funduszy na wsparcie Ukrainy (przy współpracy z PCK)

Link do informacji:www.csdpoznan.pl


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich

Termin: 6.02-28.02

Organizator: CK Zamek

Opis: Program artystyczny  edukacyjny dla dzieci i młodzieży, spektakle, warsztaty.

Link do informacji:

https://ckzamek.pl/podstrony/7859-dla-ukrainy

https://www.facebook.com/ckzamek


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich. 

Termin: 06-10.02.2023, g.11-13

Organizator: CK Zamek, Sala 21, Pracownia Ceramiki i Rzeźby, bilety: 5 zł

Opis:"Gliniane cuda" - warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 7-11 lat

Link do informacji: https://ckzamek.pl/wydarzenia/9038-zima-w-zamku-2023/


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich.

Termin: 09.02.2023, g. 11-13 

Organizator: CK Zamek, Bawialnia, bilety: 5 zł

Opis:Kulisy "Bajek na walizkach" - warsztaty teatralne

Link do informacji: https://ckzamek.pl/wydarzenia/9038-zima-w-zamku-2023/


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich

Termin: piątek 10.02, g. 11-13

Opis: "Bajki na walizkach" - spektakl

Organizator: CK Zamek, Sala Wielka, bilety: 5 zł


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich.

Termin: 11.02.20213, g.19:00

Organizator: CK Zamek,Sala Wielka, bilety: 1 zł - dla dzieci do 12. roku i ich opiekunów

Opis: Spotkanie muzyczno-taneczne zespół folkowych z Wielkopolski i Ukrainy

Link do informacji: https://ckzamek.pl/wydarzenia/9038-zima-w-zamku-2023/


Nazwa: PRACOWNIE ZAMKOWE

WARSZTATY INTEGRACYJNE, WŁĄCZAJĄCE

Termin: cotygodniowe warsztaty we wtorki: 7, 14, 21, 28.02.2023

g. 16.30-18.30 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

g. 18.30-20.30 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 11-15 lat

Sala 21, Pracownia Ceramiki i Rzeźby, karnety miesięczne: 20 zł

Organizator: CK Zamek

Opis: Warsztaty ceramiczne z podstawami rzeźby

Link do informacji: https://ckzamek.pl/wydarzenia/9109-zima-w-zamku-gliniane-cuda-warsztaty-integracyjne-/


Nazwa: PRACOWNIE ZAMKOWE

WARSZTATY INTEGRACYJNE, WŁĄCZAJĄCE

Termin: soboty: 11, 18, 25.02.2023

g. 10-12 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

g. 12-14 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 11-15 lat

Sala 21, Pracownia Ceramiki i Rzeźby, karnety miesięczne: 20 zł

Organizator: CK Zamek

Opis: Warsztaty ceramiczne z podstawami rzeźby

Link do informacji: https://ckzamek.pl/wydarzenia/9157--/


Nazwa: Festiwal Ethno Port Poznań 2023. Międzynarodowy światowy festiwal muzyczny prezentujący tradycje muzyczne z różnych regionów, a także projekty powstałe na pograniczu kultur.

  • Próby muzyczne z wybranymi w styczniu kandydatami do chóru festiwalowego - pięciodniowa rezydencja artystyczna dot.  projektu SKOVORODA rozpoczęta 30.01 z kompozytorem Maciejem Rychłym i dyrygentem- śpiewakiem Volodymyrem Andruschakiem w CK Zamek w dniach 30-01 do 3.02. Następnie konsultacje muzyczne i próby drogą elektroniczną.
  • Koncert  duetu WARНЯКАННЯ w Scenie Nowej CK Zamek - dokumentalno-terapeutyczny projekt muzyczny (poezja+elektronika)

Termin: 1-28.02

Organizator: CK Zamek

Opis: Włączenie młodzieży w proces twórczy, warsztaty muzyczne, edukacja artystyczna, udział w koncercie

Link do informacji: 

https://ethnoport.pl/

https://www.facebook.com/ethnoport

www.ckzamek.pl

https://www.facebook.com/ckzamek


Nazwa: Indywidualna specjalistyczna opieka dzienna i wsparcie dla rodziców ze strony CWRDiM "Klub" - wyposażenie obiektu w materiały edukacyjne i rekreacyjne, sprzęt, zatrudnienie specjalistów, tłumaczenia, indywidualne i grupowe działania wspierające i integrujące, warsztaty, indywidualne konsultacje, artykuły higieniczne i kosmetyczne. Wsparcie psychologiczne i grupy socjoterapeutyczne

Termin: ciągła

Organizator: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Opis: Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wsaprcie psychologiczne dla ich uczestników, jak również dla opiekunów dzieci i młodzieży.

Link do informacji: -


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 9 miesięcy (100.000 zł x 9 =  900.000 (dzieci od 4 - 15 lat); Zapewnienie integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy ze społecznością lokalną. 50.000 x 9. Zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką minimum 6 godziny dziennie, minimum 5 dni w tygodniu oraz adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wieku od 4 do 18 lat poprzez zapewnienie wsparcia i bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji związanych z doświadczeniem uchodźczym.

Termin: ciągłe

Organizator: Fundacja AITWAR

Opis: Zlecenie prowadzenia punktów pozwalających na opiekę nad dziećmi w tygodniu:

  • Yasna IZBA (ясна ізба) prowadzone przez Fundację AITWAR
  • Punkt w Galerii Malta prowadzone przez Stowarzyszenie Laboratoriów Przyszłośc
  • Pomocna Dłoń prowadzone przez Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"

Link do informacji: -


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami

Termin: 30.01.2023r.-3.02.2023r.; 6.02.2023r.-10.02.2023r

Organizator: Stowarzyszenia Laboratoriów Przyszłosci

Miejsce: Galeria Malta, I pietro,Poznań, ul. Maltańska 1 lok 1.018

Opis: Zajęcia dla dzieci i młodzież, podzielone na trzy grupy wiekowe i dwa turnusy. I turnus: 30.01-03.02.23r.: I grupa: dzieci w wieku 7-8 lat, II grupa: dzieci w wieku 11-12 lat, III grupa: młodzież w wieku 13-14 lat; II turnus: 06.02-10.02.23r.: I grupa : dzieci w wieku 8-9 lat; II grupa: dzieci w wieku 10-11 lat; III grupa: młodzież w wieku 12-13 lat. W ramach półkolonii planowane są: wyjście do kina, warsztaty z druku 3D, warsztaty z długopisów 3D, zajęcia sportowe (wyjście na basen), zajęcia taneczno - akrobatyczne oraz zajęcia plastyczne.


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami
Termin: 30.01.2023r.-3.02.2023r. 6.02.2023r.-10.02.2023r.
Organizator: Olimpiady Specjalne Polska
Miejsce: Zespół Szkół Łączności, Poznań ul. Przełajowa 4
Opis: Zajęcia dla dzieci i młodzież z Ukrainy - uczniowie Zespołu Szkół Łączności z Poznania i ich rodzeństwo oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu - Zawodnicy Olimpiad Specjalnych, Oddziału Regionalnego OSP Wielkopolskie - Poznań. W programie przewidziane są: zajęcia z języka polskiego, zajęcia sportowo-rekreacyjno: np. aquapark, bowling, turystyczne -zwiedzanie najciekawszych historycznie i kulturowo miejsc Poznania.


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami
Termin: 30.01.2023 r. - 3.02.2023 r. 6.02.2023 r. - 10.02.2023
Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy "fairPlayce"
Miejsce: Park Rekreacyjno-Sportowy fairPlayce; Poznań -Naramowice, ul. Bożydara 10
Opis: Nauka i doskonalenie gry w tenisa, badmintona, squasha, fitness, karate, warsztaty taneczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia w plenerze: gry terenowe, podchody, wycieczka do leśniczówki, plastyczne, teatralne, wokalne, warsztaty taneczne. Obiad dwudaniowy przygotowany przez Restaurację TuSieJe Active.warsztaty , zajęcia plastyczne, zajęcia w plenerze/na świeżym powietrzu.


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami
Termin: 30.01.2023r.-3.02.2023r. 6.02.2023r.-10.02.2023r.
Organizator: Fundacja Ewy Johansen
Miejsce: "Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia ul. Solna 12 i SP nr 90 ul.Chociszewskiego 56"
Opis: Podczas półkolonii zorganizowane będą zajęcia tematyczne tj: ruchowe- taniec sportowy breaking (break dance), warsztaty herbaciane, zajęcia z archeologiem, taniec i sztuka musicalowa, wyjście do kina/teatru/ na stadion, zajęcia plastyczne, oraz sztuka kulinarna. Każdy dzień projektu będzie obejmował warsztaty lub aktywności tematycznie związane z wybranym krajem lub regionem świata także z Polską, aby zapoznać dzieci ukraińskie z historią polskiej ziemi zwłaszcza Wielkopolski. Ostatniego dnia uczestnicy wezmą udział we wspólnych warsztatach muzyczno- artystycznych przy współudziale gościa specjalnego, w ramach których zapoznajom się z jego pracą "od kuchni".


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami
Termin: 30.01.2023r.-3.02.2023r. 6.02.2023r.-10.02.2023r.
Organizator: Fundacja Edukacja Plus
Miejsce: Kręgielnia Niku,Poznań -Piątkowo, ul. Piątkowska 200
Opis: Podczas półkolonii planowane są następujące warsztaty: psychologiczne, teatralne i i plastyczne - produkcja zabawek, oraz tworzenie inscenizacji do wiersza "Ptasie radio" i "Lokomotywa", naukowe - Mali Doświadczalscy, muzyczne, podróże kulinarne - gotowanie z Jakubem Reszką, z obsługi komputera i smartfona w zakresie gier, zabaw, rozrywki oraz Internetu a także wyjście do kina, do parku trampolin, kręgielni.


Nazwa: Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży w formule pozaszkolnej podczas i zimowej przerwy szkolnej, w tym integracja z polskimi dziećmi i nastolatkami
Termin: 30.01.2023r.-3.02.2023r. 6.02.2023r.-10.02.2023r.
Organizator: Stowarzyszenie "Łazarz - Zakorzenieni w Tradycji"
Miejsce: Stowarzyszenie " Łazarz-Zakorzenieni w Tradycji", Poznań, ul. Jana Matejki 53
Opis: 10 godzin warsztatów teatralnych. W trakcie warsztatów będą też realizowane pomysły uczestników - jednym z założeń będzie wyrażenie emocji związanych z doświadczeniem uchodźczym. Ćwiczone scenki teatralne będą też specjalnie dobierane pod kątem uzupełniania wiedzy o kulturze Ukrainy i Polski. Poza warsztatami teatralnymi, cykl zajęć rozpocznie się wprowadzeniem do świata niewidomych i słabowidzących (gry i przedmioty pomocne w życiu codziennym) zapoznanie z alfabetem Braille'a itp. oraz zwiedzeniem przez chętnych uczestników Niewidzialnej Ulicy. Po zajęciach teatralnych każdego dnia organizowane będą warsztaty sensoryczne dotyczące innych zmysłów; artystyczne- również dla osób niewidomych (tyflografiki); kulinarne, na których uczestnicy wybiorą potrawy z kuchni ukraińskiej i polskiej oraz poznają zasady zdrowego odżywiania. W programie planowane są wycieczki edukacyjne m.in. Palmiarnia, Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek.


Nazwa: Ulice dzieci - miejska integracja polsko - ukraińska w ferie zimowe
Termin: 17.01.2023 do 28.02.2023
Organizator: Instytut Rozwoju Aktywności
Miejsce: Park Edukacji Ekologicznej Strzeszyn

Opis: Wydarzenie w przestrzeni publicznej, podczas którego planowane jest 7 stref animacyjnych, edukacyjnych, rozwojowych dla dzieci, młodzieży i rodzin zarówno stałych mieszkańców Poznania jak i mieszkających w Poznaniu obywateli Ukrainy


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Termin: 02.01.2023 do 31.03.2023
Organizator: Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury Aitwar
Miejsce: Poznań, Wawrzyniaka 45/2

Opis: Opieka nad dziećmi w wieku 4-6 lat od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 - 16:00 Program: - przygotowanie do polskiej szkoły lub przystosowanie do polskich placówek oświatowych, - nauka języka polskiego połączoną z zajęciami rytmicznymi, - nauka w formie zabawy elementów języka angielskiego, - zajęcia z psychologiem, wycieczki po Poznaniu


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Termin: 03.01.2023 do 31.03.2023 -31.12.2022
Organizator: Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"
Miejsce: Studio Sztuki Teatralno Aktorskiej STA przy
ulicy Ratajczaka 18 w Poznaniu

Opis: pieka nad dziećmi w wieku 7-16 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 - 19:00 Program: - warsztaty artystyczne (nauka gry na
instrumentach, warsztaty plastyczne, plecionkarskie itp), gry i zabawy integracyjne oraz realizacja
ich własnych pomysłów , wycieczki po Poznaniu 


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Termin: 17.01.2023 -31.03.2023
Organizator: Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo
Miejsce: Placówka Wsparcia Dziennego "Ognisko na Fyrtlu" Os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu
Opis: Opiekanad dziećmi w wieku 3-7 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00 Program: - warsztaty artystyczne, edukacyjne, gry i zabawy integracyjne , wycieczki po Poznaniu


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Termin: 20.02.2023 do 31.03.2023
Organizator: Stowarzyszenie Laboratoriów Przyszłości
Miejsce: Galeria Malta
Poznań, Maltańska 1
Opis: Opieka nad dziećmi w wieku 8-14 lat od wtorku do piątku w godzinach od 13:00 - 19:00, Program: - warsztaty plastyczne, taneczne, sportowe, warsztaty z druku 3D, czas i przestrzeń na naukę i do odrabiania lekcji, wycieczki po Poznaniu


Nazwa: Zapewnienie integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy ze społecznością lokalną
Termin: 16.01.2023 do 31.03.2023
Organizator: Fundacja Lokalnego wsparcia Kultury Aitwar
Miejsce: Osiedle Wichrowe Wzgórze 119, SP 11 w Poznaniu
Opis: 6 spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży w kryzysie uchodźczym. Spotkania mają na celu stworzenie możliwości spędzania czasu w przyjemnej atmosferze, integracji z rówieśnikami, rozwoju pasji, poznania ciekawych technik rękodzielniczych.
Warsztaty są swoistą terapią poprzez działania manualne


Nazwa: Korepetycje - integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Termin: 26.01.203 do 30.06.2023
Organizator: Fundacja Obywatelki.pl
Miejsce: Centrum Języków Obcych KONTAKT, plac Bernardyński 1a/1
Opis: Korepetycji dla dzieci z Ukrainy z klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej. Uczestnicy będą mieli do wyboru następujące przedmioty: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka, chemia. Zaplanowano prowadzenie korepetycji w bardzo małych grupach, liczących 2 - 5 dzieci lub w trybie indywidualnym. Zaplanowano udział w korepetycjach 35 ukraińskich dzieci z klas 4 - 8 szkół podstawowych.