Nazwa: Realizacja tłumaczeń na zlecenia wydziałów/ biur i MJO

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis:Tłumaczenia aktualności pojawiających się na miejskich stronach; tłumaczenia druków/ wniosków dla wydziałów właściwych;

Link do informacji: https://www.poznan.pl/ua


Nazwa: Prowadzenie wortalu ukraińskojęzycznego

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Poszukiwanie informacji i treści przydatnych dla cudzoziemców, tłumaczenie oraz ich publikacja na wortalu PK UA;

Link do informacji: https://www.poznan.pl/ua


Nazwa: Narzędzia wspierania cudzoziemców w załatwianiu spraw urzędowych i uzyskaniu pomocy humanitarnej. Prowadzenie zapisów do punktu pomocy humanitarnej.

Odbieranie połączeń przychodzących i udzielanie informacji o świadczeniach socjalnych i sprawach urzędowych

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Telefoniczne zapisy osób chcących skorzystać z pomocy humanitarnej, informowanie o procedurach niezbędnych do otrzymania świadczeń socjalnych oraz spraw prowadzonych przez UMP

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Narzędzia wspomagające codzienną pracę osób zatrudnionych w Poznań Kontakt. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę dla osób wspierających zadania z zakresu odbierania połączeń przychodzących i prowadzenia zapisów do punktu pomocy humanitarnej

Termin: Co miesiąc

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę dla osób wspierających zadania z zakresu odbierania połączeń przychodzących i prowadzenia zapisów do punktu pomocy humanitarnej

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Narzędzia wspomagające codzienną pracę osób zatrudnionych w Poznań Kontakt. Zakup dodatkowego sprzętu, oprogramowania i licencji niezbędnych do rozbudowy Biura

Termin: -

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: 12 stanowisk pracy wyposażonych w komputery, meble, telefony, słuchawki z mikrofonem, centralę telefoniczną, rozwijające się technologie, licencje

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Świadczenie zintegrowanych usług i poruszanie się po systemie pomocy społecznej. Organizatorki wsparcia lokalnego

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.
Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do systemu pomocy społecznej.

Link do informacji:https://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/


Nazwa: Interwencja kryzysowa - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce. Interwencja kryzysowa

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, edukacyjno-informacyjna, socjalna w sytuacjach kryzysowych

Link do informacji: -


Nazwa: Interwencja kryzysowa - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce.

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Zapewnienie tymczasowego schronienia dla osób doświadczających przemocy i nagłego kryzysu życiowego w trybie interwencji

Link do informacji: -


Nazwa: Rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Wsparcie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Poznaniu poprzez objęcie działaniami psychologicznymi  oraz prowadzenie działań integracyjnych z polskimi wychowankami placówek.

Link do informacji: -


Nazwa: Podnoszenie kwalifikacji społecznych i zawodowych. Działania skierowane do kobiet mające na celu poprawę ich funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych. Opieka nad dziećmi podczas świadczenia usługi.

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Indywidualne wsparcie psychologiczne, zawodowe, socjalne, edukacyjne itp.

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/


Nazwa: Usługi dla rodzin w kryzysie: usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej, usługi. Usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Przygotowanie indywidualnego planu przeciwdziałania przemocy.

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/