Nazwa: Realizacja tłumaczeń na zlecenia wydziałów/ biur i MJO

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis:Tłumaczenia aktualności pojawiających się na miejskich stronach; tłumaczenia druków/ wniosków dla wydziałów właściwych;

Link do informacji: https://www.poznan.pl/ua


Nazwa: Prowadzenie wortalu ukraińskojęzycznego

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Poszukiwanie informacji i treści przydatnych dla cudzoziemców, tłumaczenie oraz ich publikacja na wortalu PK UA;

Link do informacji: https://www.poznan.pl/ua


Nazwa: Narzędzia wspierania cudzoziemców w załatwianiu spraw urzędowych i uzyskaniu pomocy humanitarnej. Prowadzenie zapisów do punktu pomocy humanitarnej.

Odbieranie połączeń przychodzących i udzielanie informacji o świadczeniach socjalnych i sprawach urzędowych

Termin: W trybie ciągłym

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Telefoniczne zapisy osób chcących skorzystać z pomocy humanitarnej, informowanie o procedurach niezbędnych do otrzymania świadczeń socjalnych oraz spraw prowadzonych przez UMP

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Narzędzia wspomagające codzienną pracę osób zatrudnionych w Poznań Kontakt. Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę dla osób wspierających zadania z zakresu odbierania połączeń przychodzących i prowadzenia zapisów do punktu pomocy humanitarnej

Termin: Co miesiąc

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę dla osób wspierających zadania z zakresu odbierania połączeń przychodzących i prowadzenia zapisów do punktu pomocy humanitarnej

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Narzędzia wspomagające codzienną pracę osób zatrudnionych w Poznań Kontakt. Zakup dodatkowego sprzętu, oprogramowania i licencji niezbędnych do rozbudowy Biura

Termin: -

Organizator: Biuro Poznań Kontakt pk@um.poznan.pl

Opis: 12 stanowisk pracy wyposażonych w komputery, meble, telefony, słuchawki z mikrofonem, centralę telefoniczną, rozwijające się technologie, licencje

Link do informacji: https://www.poznan.pl/pk


Nazwa: Świadczenie zintegrowanych usług i poruszanie się po systemie pomocy społecznej. Organizatorki wsparcia lokalnego

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.
Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do systemu pomocy społecznej.

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/


Nazwa: Interwencja kryzysowa - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce. Interwencja kryzysowa

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, edukacyjno-informacyjna, socjalna w sytuacjach kryzysowych

Link do informacji: -


Nazwa: Interwencja kryzysowa - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce.

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Zapewnienie tymczasowego schronienia dla osób doświadczających przemocy i nagłego kryzysu życiowego w trybie interwencji

Link do informacji: -


Nazwa: Rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych

Termin: ciągły

Organizator: Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej

Opis: Wsparcie dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych w Poznaniu poprzez objęcie działaniami psychologicznymi  oraz prowadzenie działań integracyjnych z polskimi wychowankami placówek.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Warsztaty makrama

Termin: 12.01. g. 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Warsztat rękodzielniczy z dekoracyjnego zaplatania sznurków

Link do informacji: Informacje o wydarzeniach będą publikowane na stronie facebooka Spilno: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087710925140


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Impreza tematyczna dla dzieci 6-10 lat "Pikachu"

Termin: 22.01 o 14:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia taneczne dla dzieci

Termin: każdy czwartek o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia "Zdrowy kręgosłup"

Termin: każdy czwartek o 18:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: OOrganizacja czasu wolnego rodziców i dzieci oraz dbanie o zdrowie społeczeństwa

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia komputerowe dla dzieci.

Termin: w każdą niedzielę o 10:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Rozwój informatyczny  dzieci (konkretne tematy kursów są w trakcie ustalenia)

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia komputerowe dla rodziców

Termin: każda sobota o 10:00 (1 grupa)

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Aktywizacja zawodowa rodziców z Ukrainy

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia komputerowe dla rodziców

Termin: każda sobota o 12:00 (2 grupa)

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Aktywizacja zawodowa rodziców z Ukrainy

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia komputerowe dla młodzieży

Termin: każda sobota o 14:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Rozwój informatyczny młodzieży (konkretne tematy kursów są w trakcie ustalenia)

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Zajęcia grupowe z logopedą.

Termin: każda środa o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Rozwój dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Język ukraiński dla dzieci

Termin: każda niedziela o 14:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Rozwój dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Język polski (8 klasa)

Termin: każda sobota o 12:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Przygotowanie do egzaminu w 8 klasie.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy. Korepetycje indywidualne (biologia 4-8 klasa, geografia 4-8 klasa, matematyka 4-6 klasa)

Termin: każdy piątek od 16 do 20

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Pomoc dzieciom z Ukrainy, mającym problem z nauką w szkole polskiej

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy. Korepetycje indywidualne (biologia 4-8 klasa, geografia 4-8 klasa, matematyka 4-6 klasa)

Termin: każda sobota od 10:00 do 14:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Pomoc dzieciom z Ukrainy, mającym problem z nauką w szkole polskiej

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Języka angielski (8 klasa)

Termin: każda sobota od 10:00 do 14:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Przygotowanie do egzaminu w 8 klasie.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Świetlica dla dzieci

Termin: od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Klub dla młodzieży (spotkania tematyczne)

Termin: każdy wtorek o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego młodzieży, poznanie się

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Krąg kobiet (spotkania tematyczne dla mam)

Termin: każda środa o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego mam, poznanie się)

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Warsztaty plastyczne/rękodzielnicze

Termin: każda niedziela o 12:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego oraz rozwój.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Przedstawienie dla dzieci "Świąteczne przygody Pippi"

Termin: 15.01 o 16:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Spektakl z Dziadkiem Mrozem z języku rosyjskim/ukraińskim, przygotowany silami wolontariusze.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Pokaz filmu integracyjnego o świętach w Polsce i w Ukrainie

Termin: 17.01 o 18:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Wieczór filmowy. pokaz filmu, który został nagrany w grudniu i gdzie brało udział wiele osób z Ukrainy. Film z napisami po polsku i ukraińsku.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Pokaz filmu integracyjnego o świętach w Polsce i w Ukrainie

Termin: 20.01 o 18:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Wieczór filmowy. pokaz filmu, który został nagrany w grudniu i gdzie brało udział wiele osób z Ukrainy. Film z napisami po polsku i ukraińsku.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Pokaz filmu integracyjnego o świętach w Polsce i w Ukrainie.

Termin: 22.01 o 12:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Wieczór filmowy. pokaz filmu, który został nagrany w grudniu i gdzie brało udział wiele osób z Ukrainy. Film z napisami po polsku i ukraińsku

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Spotkania z książką

Termin: Każdy poniedziałek o 16:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Czytanie i omówienie  książek dziecięcych w języku polskim z tłumaczeniem na język ukraiński.

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Dzień Kubusia Puchatka

Termin: 18.01 o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Dzień wiedzy o Pingwinach

Termin: 20.01 o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Dzień babci i dziadka

Termin: 21.01 o 16:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Międzynarodowy Dzień Lego

Termin: 28.01 o 16:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Międzynarodowy Dzień Składanki i Łamigłówki

Termin: 29.01 o 16:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub). Dzień Zebry

Termin: 31.01 o 17:00

Organizator: Międzynarodowa Fundacja OPEN/Spilno Hub

Opis: Organizacja czasu wolnego dzieci

Link do informacji: -


Nazwa: Podnoszenie kwalifikacji społecznych i zawodowych. Działania skierowane do kobiet mające na celu poprawę ich funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych. Opieka nad dziećmi podczas świadczenia usługi.

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Indywidualne wsparcie psychologiczne, zawodowe, socjalne, edukacyjne itp.

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/


Nazwa: Usługi dla rodzin w kryzysie: usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej, usługi. Usługi dla dzieci i kobiet będących ofiarami przemocy domowej

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Przygotowanie indywidualnego planu przeciwdziałania przemocy.

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/