Nazwa: Mobilna karetka medyczna - pomoc medyczna i pielęgniarska z obsługą w języku ukraińskim, która podróżuje do miejsc zamieszkania i pobytu dzieci wymagających pilnych interwencji medycznych. Wyposażenie karetki pogotowia w sprzęt medyczny i leki, środki medyczne dla dzieci. Udzielanie podstawowej pomocy medycznej w formie dyżurów mobilnej karetki medycznej dzieciom z Ukrainy

Termin: styczeń-marzec 2023

Organizator: Fundacja Akceptacja

Opis: Udzielanie podstawowej pomocy medycznej w formie dyżurów mobilnej karetki medycznej dzieciom z Ukrainy

Link do informacji: https://akceptacja.org.pl/mobilny-ambulans/


Nazwa: Specjalistyczne konsultacje i wsparcie dla kobiet w ciąży i noworodków, w tym pomoc psychologiczna i materialna w zakresie opieki nad dziećmi skierowana do rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Bezpośrednia pomoc specjalistyczna ginekologiczna, psychologiczna, dietetyczna dla kobiet w ciąży z Ukrainy oraz pomoc rzeczowa dla noworodków

Termin: 1.01-31.03.

Organizator: Firma DREWS

Opis: Zapewnienie specjalistycznych konsultacji i wsparcia dla kobiet w ciąży i dla noworodków, w tym pomocy psychologicznej i materialnej w zakresie opieki nad dziećmi skierowanej do rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Link do informacji: http://centrumdrews.pl/pomocdlaukrainy/


Nazwa: Zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych

Termin: Od drugiej połowy stycznia do marca 2023

Organizator: Fundacja Anny Wierskiej Dar Szpiku

Opis: Zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych

Link do informacji: https://druzynaszpiku.pl/unicef/


Nazwa: Specjalistyczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci. Zapewnienie dostępu do specjalistycznych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych, konsultacji pediatrycznych oraz udzielanie pomocy dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci z Ukrainy.

Termin: 1.01-31.03

Organizator: Fundacja ORCHidea

Opis: Zapewnienie specjalistycznych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz konsultacji dotyczących prawidłowego rozwoju dzieci.

Link do informacji: https://www.fundacjaorchidea.pl/unicef/


Nazwa: Specjalistyczne badania lekarskie i konsultacje dla dzieci do 18 r.ż. i młodzieży do 25 r.ż. Specjalistyczne badania lekarskie i konsultacje dla dzieci do 18 r.ż. i młodzieży do 25 r.ż. w tym konsultacje dietetyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, gastrologiczne.

Termin: 1.01-31.03

Organizator: Firma DREWS

Opis: Zapewnienie specjalistycznych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla do 18 r.ż oraz młodzieży do 25 r.ż.

Link do informacji: http://centrumdrews.pl/pomocdlaukrainy/


Nazwa: Zapewnienie dostępności apteczek pierwszej pomocy dla dzieci w miejscach pobytu dzieci (żłobki, szkoły, placówki pomocy i opieki). Dystrybucja apteczek do poznańskich placówek do, których uczęszczają m.in. dzieci z Ukrainy

Termin: Styczeń -marzec 2023

Organizator: -

Opis: Zapewnienie dostępności apteczek pierwszej pomocy dla dzieci w miejscach pobytu dzieci (żłobki, szkoły, placówki pomocy i opieki)

Link do informacji: -


Nazwa: Tłumaczenie dokumentacji medycznej ukraińskich kobiet, dzieci i młodzieży do 25 r.ż. oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także tłumaczenie usług medycznych. Tłumaczenia bezpośrednie na języki ukraiński i rosyjski podczas wizyt w trzech placówkach medycznych, z którymi podpisano umowy. Tłumaczenie niezbędnej do udzielania świadczeń medycznych dokumentacji medycznej. Zapewnienie tłumaczenia dokumentacji medycznej ukraińskich kobiet, młodzieży do 25 r.ż. oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także tłumaczeniu usług medycznych

Termin: 1.01-31.03

Organizator: Firma DREWS

Opis: Zapewnienie tłumaczenia dokumentacji medycznej ukraińskich kobiet, młodzieży do 25 r.ż. oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także tłumaczeniu usług medycznych

Link do informacji: http://centrumdrews.pl/pomocdlaukrainy/, http://www.szpital-strusia.poznan.pl/, https://raszeja.poznan.pl/


Nazwa: Zakup Różowych Pudełek (z akcesoriami higienicznymi) dla 2000 dziewcząt w szkołach, aby zapobiec ubóstwu menstruacyjnemu. Zakup Różowych Pudełek (z akcesoriami higienicznymi) dla 2000 dziewcząt w szkołach, aby zapobiec ubóstwu menstruacyjnemu

Termin: styczeń-marzec 2023

Organizator: Fundacja Akcja Menstruacja

Opis: Zapewnienie dostępu do środków higieny menstruacyjnej dla dziewcząt z Ukrainy uczących się w poznańskich szkołach.

Link do informacji: -