Nazwa: Dostosowanie oferty Teatru Animacji do potrzeb wielojęzycznej widowni:- w sezonie (2022/2023) spektakle Teatru Animacji będą tłumaczone (na różne sposoby w zależności od rodzaju spektaklu i wieku publiczności) na język ukraiński

- tłumaczenie strony

Termin: 4.01-30.06.2023

Organizator: Teatr Animacji

Opis: Podczas wszystkich spektakli Teatru Animacji zapewniamy wielojęzyczną obsługę widowni, a także tłumaczenia (w postaci krótkich streszczeń) treści spektakli na język ukraiński. 

Link do informacji: www.teatranimacji.pl


Nazwa: Indywidualna specjalistyczna opieka dzienna i wsparcie dla rodziców ze strony CWRDiM "Klub" - wyposażenie obiektu w materiały edukacyjne i rekreacyjne, sprzęt, zatrudnienie specjalistów, tłumaczenia, indywidualne i grupowe działania wspierające i integrujące, warsztaty, indywidualne konsultacje, artykuły higieniczne i kosmetyczne. Wsparcie psychologiczne i grupy socjoterapeutyczne

Termin: ciągła

Organizator: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

Opis: Prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wsaprcie psychologiczne dla ich uczestników, jak również dla opiekunów dzieci i młodzieży.

Link do informacji: -


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 9 miesięcy (100.000 zł x 9 =  900.000 (dzieci od 4 - 15 lat); Zapewnienie integracji dzieci i młodzieży z Ukrainy ze społecznością lokalną. 50.000 x 9. Zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką minimum 6 godziny dziennie, minimum 5 dni w tygodniu oraz adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wieku od 4 do 18 lat poprzez zapewnienie wsparcia i bezpiecznej przestrzeni do wyrażania emocji związanych z doświadczeniem uchodźczym.

Termin: ciągłe

Organizator: Fundacja AITWAR

Opis:

Zlecenie prowadzenia punktów pozwalających na opiekę nad dziećmi w tygodniu:

  • Yasna IZBA (ясна ізба) prowadzone przez Fundację AITWAR
  • Punkt w Galerii Malta prowadzone przez Stowarzyszenie Laboratoriów Przyszłośc
  • Pomocna Dłoń prowadzone przez Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"

Link do informacji: -


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży do 15 lat.

Termin: 9, 16, 23, 30.05.2023

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Zajęcia teatralne dla dzieci.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Warsztaty teatralne dla młodzieży od 15 do 20 r.ż.

Termin: 9, 16, 23, 30.05.2023

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Zajęcia teatralne dla młodzieży.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Warsztaty teatralne dla młodzieży od 15 do 20 r.ż.

Termin: 9, 16, 23, 30.05.2023

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Zajęcia teatralne dla młodzieży.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: "Kawiarnio-warsztatownia RAMY MAMY". Lekcje języka polskiego oraz działania edukacyjne i integracyjne dla młodzieży w wieku od 15 do 20 lat.

Termin: 10, 17, 24, 31.05.2023

Organizator: Teatr Ósmego Dnia

Opis: Lekcje języka polskiego oraz zajęcia edukacyjne.

Link do informacji: Informacje o działaniach, naborach do nowych grup, zdjęcia z warsztatów udostępniamy na bieżąco na Facebooku Teatru Ósmego Dnia  oraz na stronie internetowej: www.teatrosmegodnia.pl


Nazwa: dostosowanie oferty Teatru Animacji dopotrzeb wielojęzycznej widowni:

  • w sezonie (2022/2023) spektakle Teatru Animacji będą tłumaczone (na różne sposoby w zależności od rodzaju spektaklu i wieku publiczności) na język ukraiński
  • tłumaczenie strony

Termin: 4.01-30.06.2023

Organizator: Teatr Animacji

Opis: Dzieci i młodzież. Celem dostosowania oferty jest zapewnienie wszystkich widzom równego dostępu do oferty kulturalnej proponowanej przez Teatr Animacji.

Link do informacji: www.teatranimacji.pl


Nazwa: Zajęcia warsztatowe dla gości z Ukrainy prowadzone w języku ukraińskim i polskim. Warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi

Termin: 1-31.05. 2023

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka

Opis: Spotkanie rozwojowo-integracyjne prowadzone przez ukraińską artystkę Annę Altukhovą

Link do informacji: www.csdpoznan.pl


Nazwa: Odnowienie "grania zbiórkowego" jest prezentacja spektakli repertuarowych Sceny Wspólnej, w której bilet dla widza kosztuje 1 zł, a CSD zaprasza widzów do wspierania przyjaciół z Ukrainy poprzez wrzucanie pieniędzy do puszki PCK. Prezentacja wybranego tytułu z repertuaru Centrum Sztuki Dziecka

Termin: 1-31.05.2023

Organizator: Centrum Sztuki Dziecka

Opis: Prezentacja spektaklu połączona ze zbiórką funduszy na wsparcie Ukrainy (przy współpracy z PCK)

Link do informacji: www.csdpoznan.pl


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich/ 30% zniżki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 94 wydarzenia; 661 - liczba uczestników koncertów, warsztatów, spotkań, w tym 100 uczestników z Ukrainy; 2000 - odbiorcy pośredni (odwiedzający stronę internetową CK ZAMEK, profile CK ZAMEK na FB oraz ig, osoby poinformowane o programie za pośrednictwem przekazów medialnych); 37 profesjonalistów - zatrudnionych do współpracy przy realizacji projektu (artyści, performerzy, prowadzący warsztaty i spotkania).

Termin: 8-31.05.2023

Organizator: CK Zamek

Opis: Program artystyczny edukacyjny dla dzieci i młodzieży, spektakle, warsztaty

Link do informacji:

https://ckzamek.pl/podstrony/7859-dla-ukrainy/

https://www.facebook.com/ckzamek


Nazwa: PRACOWNIE ZAMKOWE

WARSZTATY INTEGRACYJNE, WŁĄCZAJĄCE

Termin: cotygodniowe warsztaty we wtorki: 2, 9, 16, 23, 30.05

g. 16.30-18.30 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

g. 18.30-20.30 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 11-15 lat

Sala 21, Pracownia Ceramiki i Rzeźby, karnety miesięczne: 20 zł

Organizator: CK Zamek

Opis: Warsztaty ceramiczne z podstawami rzeźby

Link do informacji:


Nazwa: PRACOWNIE ZAMKOWE

WARSZTATY INTEGRACYJNE, WŁĄCZAJĄCE

Termin: soboty: 6,13,20,27.05.2023

g. 10-12 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 6-10 lat

g. 12-14 | Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 11-15 lat

Organizator: CK Zamek, Sala 21, Pracownia Ceramiki i Rzeźby, karnety miesięczne: 20 zł

Opis: Warsztaty ceramiczne z podstawami rzeźby


Nazwa: Pracownie zamkowe: działania integracyjne dla dzieci i młodzieży w grupach polsko-ukraińskich. Spotkania twórcze, włączające pracownia animacji filmowej.

Termin: dwie grupy wiekowe / cykl trzech spotkań

Organizator: CK Zamek

Opis: Cykl warsztatów z animacji filmowej inspirowanych wystawą pt: "Nie to niebo"

Link do informacji: -


Nazwa: Festiwal Ethno Port Poznań 2023. Międzynarodowy światowy festiwal muzyczny prezentujący tradycje muzyczne z różnych regionów, a także projekty powstałe na pograniczu kultur.

  1. Próby muzyczne uformowanego chóru do projektu Skovoroda z kompozytorem Maciejem Rychłym i dyrygentem- śpiewakiem Volodymyrem Andruschakiem - konsultacje muzyczne i próby drogą elektroniczną
  2. Warsztaty międzykulturowe w szkołach 2 x 2h prowadzone przez polskich i ukraińskich artystów

Termin: 8-31.05.2023

Organizator: CK Zamek

Opis: Włączenie dzieci i młodzieży w proces twórczy, warsztaty muzyczne

Link do informacji:

https://ethnoport.pl/

https://www.facebook.com/ethnoport

www.ckzamek.pl

https://www.facebook.com/ckzamek


Nazwa: Zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Termin: 03.01.2023 do 31.03.2023 -31.12.2022
Organizator: Grupa Animacji Społecznej "Rezerwat"
Miejsce: Studio Sztuki Teatralno Aktorskiej STA przy ulicy Ratajczaka 18 w Poznaniu
Opis: Opieka nad dziećmi w wieku 7-16 lat od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 - 19:00 Program: - warsztaty artystyczne (nauka gry na
instrumentach, warsztaty plastyczne, plecionkarskie itp), gry i zabawy integracyjne oraz realizacja
ich własnych pomysłów , wycieczki po Poznaniu 


Nazwa: Korepetycje - integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Termin: 26.01.203 do 30.06.2023
Organizator: Fundacja Obywatelki.pl
Miejsce: Centrum Języków Obcych KONTAKT, plac Bernardyński 1a/1
Opis: Korepetycji dla dzieci z Ukrainy z klas 4 - 8 Szkoły Podstawowej. Uczestnicy będą mieli do wyboru następujące przedmioty: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka, chemia. Zaplanowano prowadzenie korepetycji w bardzo małych grupach, liczących 2 - 5 dzieci lub w trybie indywidualnym. Zaplanowano udział w korepetycjach 35 ukraińskich dzieci z klas 4 - 8 szkół podstawowych.


Organizator: CK Zamek
Nazwa: "Animowany kalejdoskop" - warsztat z animacji poklatkowej dla młodzieży (11‒14 lat)
Opis: Motywem przewodnim warsztatów będzie temat powtarzalnego ruchu w kosmosie, który stanie się inspiracją do realizacji krótkiego cyklu animacyjnego. Warsztaty umożliwią zapoznanie się z podstawowymi zasadami tworzenia ruchu w animacji z zastosowaniem różnych technik, zarówno klasycznych jak i komputerowych. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć swoją własną, indywidualną wizję kosmosu. Wszystkie zrealizowane podczas warsztatów animacje staną się częścią większego animowanego projektu.
Termin: 13.05.2023 g. 11-14
Miejsce: Pracownia Animacji Filmowej
Cena: 5 zł