Nazwa: Świadczenie zintegrowanych usług i poruszanie się po systemie pomocy społecznej. Organizatorki wsparcia lokalnego

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do systemu pomocy społecznej.

Link do informacji:https://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/


Nazwa: Fundusz finansowy na rzecz wspierania dzieci znajdującymi się pod opieką tymczasową. Świadczenia pieniężne dla opiekunów tymczasowych.

Termin: W trybie ciągłym do 30 czerwca 2023 r.

Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Opis: Wsparcia finansowego w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko

Link do informacjihttps://mopr.poznan.pl/dzialania-realizowane-przy-wsparciu-unicef/