Projekt jest finansowany z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Miasto Poznań oraz UNICEF w lipcu 2022 r. zawarły porozumienie o współpracy. Na jego mocy Poznań realizuje działania zapewniające wszystkim dzieciom - zwłaszcza tym uciekającym przed wojną w Ukrainie, dostęp do edukacji i rozwoju, a także gwarantuje im ochronę, opiekę zdrowotną oraz psychologiczną.

Miasto na bazie swoich wcześniejszych doświadczeń przygotowało szczegółowy plan działań, które zapewnią małym poznaniankom i małym poznaniakom, niezależnie od tego, w jakim języku mówią i w jakim kraju się urodzili, odpowiednią pomoc. Proces przygotowań trwał kilka miesięcy i był połączony ze szczegółowym zdiagnozowaniem potrzeb osób z Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój oraz integrację dzieci i młodzieży wszystkich narodowości. 

UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci to międzynarodowa i międzyrządowa organizacja powołana przez ONZ. Jej podstawowym i głównym celem jest ochrona praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.