Nazwa: Współfinansowanie szkoleń - rozwój kompetencji ukraińskiego personelu w żłobkach publicznych i niepublicznych. Szkolenia dla kadry opiekuńczo-edukacyjnej w zakresie prowadzenia grup wielokulturowych.

Termin: styczeń - czerwiec

Organizator: -

Opis: Szkolenie dla kadry opiekuńczo-edukacyjnej w żłobkach publicznych i niepublicznych

Link: -


Nazwa: Współfinansowanie szkoleń - rozwój kompetencji ukraińskiego personelu w żłobkach publicznych i niepublicznych. Wykorzystanie muzycznej pedagogiki i zabawy w pracy z wielokulturowymi grupami małych dzieci

Termin: styczeń - czerwiec

Organizator: -

Opis: Szkolenie dla kadry opiekuńczo-edukacyjnej  i niepublicznych

Link do informacji:-


Nazwa: Współfinansowanie szkoleń - rozwój kompetencji ukraińskiego personelu w żłobkach publicznych i niepublicznych. Szkolenia dla kadry zarządzającej dotyczące najnowszych trendów we wspieraniu rozwoju dzieci w wieku do lat 3, w tym metod pracy w grupach wielokulturowych.

Termin: styczeń - czerwiec

Organizator: -

Opis: Szkolenie dla kadry zarządzającej w żłobkach PZZ

Link do informacji: -


Nazwa: Organizacja miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych lub z opiekunem dziennym. Zapewnienie miejsc dla dzieci ukraińskich w żłobkach niepublicznych.

Termin:

Organizator:

Opis:

Link do informacji:


Nazwa: Utworzenie Punktu Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Opis: Wsparcie merytoryczne uczniów pochodzących Ukrainy, ich rodziców (konsultacje indywidualne) oraz nauczycieli i doradców zawodowych

Link do informacji:


Nazwa:Utworzenie Punktu Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Opis: Wsparcie merytoryczne uczniów pochodzących Ukrainy, ich rodziców oraz nauczycieli i doradców zawodowych

Link do informacji:


Nazwa:Utworzenie Punktu Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Opis: Konsultacje metodyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami pochodzącymi z Ukrainy

Link do informacji:


Nazwa: Utworzenie Punktu Doradztwa Zawodowego dla Dzieci z Ukrainy

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Opis: Wsparcie doradcze dla uczniów z Ukrainy przygotowujących się do rekrutacji na studia wyższe oraz  założenia własnej firmy

Link do informacji:


Nazwa: Utworzenie Centrum Wsparcia w Klinice Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Poznaniu 

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Cel: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z Ukrainy

Opis: Udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży i uczniom z Ukrainy

Link do informacji:


Nazwa: Utworzenie Centrum Wsparcia w Klinice Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Poznaniu 

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Cel: Adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami do funkcjonowania w środowisku szkolnym

Opis: Minimalizowanie skutków i likwidowanie barier wynikających z ograniczeń sprawności, zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dla dzieci, młodzieży  i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Link do informacji:


Nazwa: Utworzenie Centrum Wsparcia w Klinice Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Poznaniu 

Termin: Styczeń

Organizator: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

Cel: Adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami do funkcjonowania w środowisku szkolnym

Opis: Minimalizowanie skutków i likwidowanie barier wynikających z ograniczeń sprawności, zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dla dzieci, młodzieży  i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie w szkołach średnich z jednostkami przygotowawczymi asystentów międzykulturowych

Termin: Styczeń

Organizator: XIV Liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Cel: Pomoc dla uczniów uczęszczających do oddziału przygotowawczego

Opis: Wsparcie asystenta kulturowego dla uczniów z oddziału przygotowawczego

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie w szkołach średnich z jednostkami przygotowawczymi asystentów międzykulturowych

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych

Cel: Pomoc dla uczniów uczęszczających do oddziału przygotowawczego

Opis: Wsparcie asystenta kulturowego dla uczniów z oddziału przygotowawczego

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie w szkołach średnich z jednostkami przygotowawczymi asystentów międzykulturowych

Termin: Styczeń

Organizator: XX Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego

Cel: Pomoc dla uczniów uczęszczających do oddziału przygotowawczego

Opis: Wsparcie asystenta kulturowego dla uczniów z oddziału przygotowawczego

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie asystentów osobistych do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 101

Cel: Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami

Opis: Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami przez asystentów

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie asystentów osobistych do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 

Cel: Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami

Opis: Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami przez asystentów

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie asystentów osobistych do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 

Cel: Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami

Opis: Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami przez asystentów

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie asystentów osobistych do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 105 

Cel: Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami

Opis: Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami przez asystentów

Link do informacji:


Nazwa: Zatrudnienie asystentów osobistych do pracy z ukraińskimi dziećmi z niepełnosprawnościami

Termin: Styczeń

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 107 

Cel: Pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami

Opis: Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami przez asystentów

Link do informacji: