Oznakowanie miejsc niebezpiecznych

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych miasto Poznań zgodnie z wnioskami z "Analizy zagrożeń na obszarach wodnych...." oznakowało miejsca niebezpieczne znakami pionowymi, usunęło stalowe elementy niebezpieczne z dna jeziora Strzeszyńskiego oraz skierowano wnioski do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o rozbiórkę obiektów nawodnych znajdujących się w złym stanie technicznym.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej