Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Na podstawie UCHWAŁY NR LXXVII/1168/V/2010 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 września 2010r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Poznaniu realizowany jest program  mający na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównymi jego celami są:

-         ograniczenie stopnia przestępczości,

-         zmniejszenie poczucia zagrożenia,

-         poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw, a także znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta Poznania.

W realizacji programu ważne znaczenie ma także usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych we współpracy ze służbami miejskimi i państwowymi, samorządami pomocniczymi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej