System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania oraz narzędzie prewencyjne.

Główne cele budowy monitoringu wizyjnego to:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa,
 • działania prewencyjne,
 • przeciwdziałanie aktom wandalizmu,
 • zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń,
 • kontrolowanie ruchu ulicznego.

Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane są etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. Miejsca te są typowane w drodze wspólnych uzgodnień władz miasta z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz przedstawicielami samorządów pomocniczych.

Właścicielem Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta jest Miasto Poznań. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie Systemu finansowane jest z budżetu Miasta.

Obecnie w ramach systemu monitoringu wizyjnego Poznania  funkcjonuje 1393 strumieni wizyjnych (obrazów widocznych u operatorów)

Pod podanym niżej adresem dostępna jest mapa GEOPOZU online, na której znajduje się rozmieszczenie kamer działających w ramach systemu monitoringu wizyjnego.

http://195.216.117.150/sip/nmap/mapa/1/default

Z lewej strony należy rozwinąć grupę "Bezpieczeństwo", w której są do włączenia (przez zaznaczenie) odpowiednie warstwy danych.

Załączniki


Elementy systemu

W systemie zostały zainstalowane kamery obrotowe ze sterowaniem i kamery stacjonarne bez sterowania. Urządzenia te umożliwiają identyfikację osób zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponadto, od roku 2016 instalowane są kamery panoramiczne zapewniające obserwację pełnej przestrzeni (360 stopni) w celu zapewnienia rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych (kamery przedstawiają jednak małą ilość szczegółów).

Obraz z kamer oglądają i analizują pracownicy specjalnych punktów - Centrów Dozoru. Mogą oni sterować wszystkimi kamerami obrotowymi z dowolnego Centrum. W systemie działa 6 Centrów Dozoru utworzonych w komisariatach policji, w których monitoring obserwują pracownicy Straży Miejskiej. Dodatkowo obraz z kamer dociera do: Komendy Miejskiej Policji, Centrum Sterowania Ruchem ZDM, Centrum Nadzoru Ruchu MPK, Centrum Zarządzania Kryzysowego i siedziby Straży Miejskiej. Przesył obrazu do dowolnego centrum możliwy jest dzięki wykorzystaniu Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Materiał wideo z kamer archiwizowany jest na okres 33 dni w systemie przez Urząd Miasta Poznania.


Efekty monitoringu

Miejski system monitoringu wizyjnego jest skutecznym narzędziem w walce z przestępczością i przynosi zadowalające wyniki.

Wymiernym efektem wdrożonego już systemu jest m.in.:

 • spadek przestępczości - według danych policyjnych:, w rejonie ronda Kaponiera (niemal do zera), w rejonie Starego Rynku (bójki i pobicia o 40%, przestępstwa narkotykowe o ok. 60%)
 • ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach,
 • udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych,
 • spadek kradzieży kieszonkowych,
 • możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej