Podstawowe informacje

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych określa m.in.:

  • warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych,
  • podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i ich obowiązki oraz uprawnienia,
  • podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
  • zasady usuwania, przechowywania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego, w przypadku gdy prowadziła go osoba w stanie spożycia alkoholowego lub będąca pod wpływem innego środka odurzającego, a policja podejmie decyzję o jego usunięciu z akwenu.

Ustawa ta wprowadziła pojęcie obszaru wodnego i wyznaczonego obszaru wodnego. W uproszczeniu można przyjąć, że wyznaczony obszar wodny to kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli (co roku wyznaczone uchwałą Rady Miasta po spełnieniu określonych prawem wymogów) a także pływalnie i baseny. Tak więc, na obszarze wodnym jakim jest  np. jezioro, możemy wyodrębnić kąpielska i miejsca wykorzystywane do kąpieli - gdzie za bezpieczeństwo odpowiadają organizatorzy  lub właściciele tych kąpielisk - oraz pozostały obszar wodny.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych - czyli tych z wyłączeniem kąpielisk  i miejsc wyznaczonych do kąpieli odpowiada w Poznaniu Prezydent Miasta.

Zapewnienie bezpieczeństwa na pozostałych obszarach wodnych Prezydent zlecił WZKiB, który zadanie to realizuje wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej