Analiza zagrożeń

W celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z obszarów wodnych miasta Poznania zidentyfikowano miejsca, które zostały uznane za niebezpieczne do pływania, kąpania się, uprawiania sportów lub rekreacji. Opis tych miejsc oraz wnioski zawarto w dokumencie p.t. "Analiza zagrożeń na obszarach wodnych miasta Poznania" niżej zamieszczonym.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej