Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Program ,,Bezpieczna dzielnica-bezpieczny mieszkaniec" ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa Poznania.

Priorytety programu:
- tworzenie map zagrożen;
- obniżenie stopnia przestępczości;
- ograniczenie zjawisk powodujacych uciążliwość dla mieszkańców w życiu codziennym;
- inicjowanie i rozwijanie współpracy między społecznością lokalną a jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa;
- wspólne wytypowanie i zrealizowanie zadań majacych na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Program będzie realizowany przez WZKiB we współpracy z KMP w Poznaniu, SMMP, samorządami pomocniczymi oraz innymi instytucjami i wydziałami UMP zgodnie z potrzebami.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej